Historie


Klik hieronder op de verschillende onderwerpen voor meer informatie. 


Interview met oprichter (voorjaar 1961).
De heren Frits Witkamp en Willem O. Duys spraken ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de Gooische Hockeyclub met de toen 77-jarige heer C.Tim, bestuurslid en penningmeester bij de oprichting van de Gooische Hockey Club. De door Frits Witkamp meegenomen stick schepte grote verbazing bij de heer Tim, die het maar 'een klein haakje' vond. De vitale oprichter haalt herinneringen op. "Aan het eind van de Koningslaan, bij de familie Lohman zijn wij begonnen op een hobbelig veld. Dan dan was het dribbelen iets makkelijker met een grote boog. De sticks kostten toen drieëneenhalve gulden. Velen van ons waren Amsterdammers die elkaar kenden van de roeivereniging 'de Hoop' en in de wintermaanden graag ook wat beweging wilden hebben.”Dit enthousiasme leidde ertoe dat een officiële vereniging werd opgezet. Op de Vlietlaan, in melksalon 'Frisia', kwamen de heren geregeld samen. Er was vol verlof, dus men dronk niet altijd melk. Daar ontstond de Gooische Hockeyclub. De contributie bedroeg 5 gulden per jaar en werd geïnd tijdens de jaarlijkse vergaderingen. Competitie werd gespeeld tegen onder meer de Musschen en Utrecht. De krijtlijnen werden zelf getrokken. Een zekere van Dolder verzorgde de doelpalen. Geen net aan het doel, buitenspelregels kende men niet en je mocht niet 'sticks' slaan. Als de heer Tim het dames hockey aanhaalt, glimmen zijn ogen. "We speelden dikwijls mixed hockey, maar dat was geen doen, ze waren niet te passeren. Ze droegen lange rokken tot op de grond en dat was een geweldig stopvlak. Je hoorde alleen maar plof."Legguards werden toen shin-guards genoemd. Sportief was men wel. Hierbij wordt oud-minister Kan vermeld, die naar Bussum kwam op de fiets, hockeyde en daarna weer terugfietste naar Den Haag. In de wintermaanden werd er op het ondergelopen Laegieskamp bandy gespeeld. De eerste officiële naam was dan ook Gooische Hockey en Bandy Club. De heer Tim mag trots zijn dat de club die hij ter wereld hielp, na zo veel jaren nog zo springlevend blijkt te zijn.

 


*****

Herrijzend Gooi - zondag 23 september 1945

Als vanouds wapperden het rood wit blauw en de GHC-vlag boven het clubhuis (of wat er nog van over is, doch hierover later). Het was van het bestuur een goede greep om voor dit eerst interlocale contact Hilversum uit te nodigen. Dat ook Hilversum dit op prijs stelde, bleek uit een hartelijk speechje en het overhandigen van tien hockeyballen. Het bedankje van onze zijde was minder geslaagd. Laten wij in onze hockeygedachten niet het eerst aan het Gooi denken en de andere clubs alleen als tegenstander beschouwen, doch laten wij in woord en daad de andere clubs - óók Hilversum en Amsterdam - als hockeyvrienden zien. Daar de jongeren, na de jaren gedwongen rust, er een beetje vreemd tegenover stonden, moesten eerst de oudjes weer eens laten zien hoe het ook alweer ging. Ze hebben dit als vanouds enthousiast gedemonstreerd. Jammer, dat de wedstrijd niet 10 maar 60 minuten duurde! Voor de ernst waarmee de heren speelden zou 10-10 een betere beloning zijn dan de uitslag 2-2.

Gooi 2 gaf een vlot partijtje weg. De achterhoede was als vanouds. Echter ook jongeren als Moulin en Goossens beloven wat. De uitslag 3-0 was zeker niet geflatteerd. Het eerste was het ook nog niet verleerd. Alleen Piet Meyboom zal nog moeten tonen, dat hij zijn plaats waard is. Vliegende backs lijken ons in een serieuze wedstrijd niet gewenscht. Max Caviet was - zoals wij uit zijn eigen mond vernamen - 'de ongehuwde geestelijke vader van de vijf goals'. De half-linie voldeed. Waarom dan nu reeds experimenten elftal-commissie? Gelukkig blijft de voorhoede intact. De uitsla 5-0 was verdienstelijk. Struikel nu zondag niet over SCHC 2 eerste! De uitslag der dames was verheugend en boven verwachting. Het was een genot Nel de Ruiter-Hofland weer ouderwets te zien scoren. Op de uitslag moeten wij ons echter niet blind staren. Het spelpeil kan zeker omhoog. Van Hilversumsche zijde werd sportief gespeeld. Wij zagen veel jongeren en misten vele oude gezichten. We hopen, nu de communicatie zo slecht is, nog vele vriendschappelijke wedstrijden in dezelfde prettige geest tegen Hilversum te spelen.

En nu het clubhuis!
We weten, dat Groesbeek veel van onze voorraden heeft geeist. We hopen echter, dat er bij onze leden nog zooveel glas is, dat we ons broeikastje dicht kunnen krijgen. Kijk dus allemaal eens, of er niet een schilderij of portret is waarvan het glas gemist kan worden. In de loop van de volgende week komen er een paar Gooileden langs, om de resultaten van Uw speuren in ontvangst te nemen. Hetzelfde geldt ook voor kopjes, kussens, stoeltjes en verdere aankleeding van het clubhuis. Zeg nu niet 'dit geldt niet voor mij', maar laat ieder eens serieus kijken.

Hockeysport
Zondag zal er aan het clubhuis een lijst hangen, waarop U zich op kunt geven als abonnée voor het Bondsorgaan 'Hockeysport'.

Voorronde Hockeydag
Gooileden, denkt er aan, dat wij zondag gastheeren zijn, dus dat wij de spelers der andere clubs ook zoo ontvangen, dat wij ons met hen moeten onderhouden en in de weinige beschikbare kleedruimte een beetje inschikkelijk moeten zijn. Verkleedt U liefst zooveel mogelijk thuis.


Uw voorzitter Piet Schoenmakers


*****

Hockey volgens Rozeboom blaadje rond 1934/35 (vandaar de oude spelling):

 1. Hockeysport: hypothese omtrent het nut van lichaamsoefening. Volgens anderen: verklaring van plotselinge drankzucht.
 2. Speelveld: véél te dure wei.
 3. Clubgebouw: zeer solide betonnen, van douches voorzien, gebouw waarin meeningsverschillen worden beslecht.
 4. Elftal: gewapende bende, negen man sterk (bij gunstig weer tien man).
 5. Scheidsrechter: Iemand van ongunstige reputatie. Men onderscheidt: eigen scheidsrechter – scrupuleus individu. Vreemde scheidsrechter: mensch met jaloers karakter.
 6. Spelregels: bundel sagen en vertelsels.
 7. Speltaktiek: samenloop van omstandigheden.
 8. Sportiviteit: huichelachtige houding ten opzichte van vreemden.
 9. Stick: enterhaak (wordt na enige oefening ook als boemerang gebruikt).
 10. Bal: bomvormig voorwerp, waarmee men aanslagen pleegt.
 11. Bully: schijnhandeling tot het uitzoeken der kwetsbare plek bij een tegenstander.
 12. Run: narrow escape.
 13. Voorzet (korte): levensgevaarlijke slag naar iemand die er niet is.

Met dank aan Reina Kroese en Yrma Storm van 's Gravesande

In 2016 bestond Gooische 115 jaar! Dit vierden we op 18 juni groots met een Lustrumdag! En door het jaar waren er leuke activiteiten voor jong en oud, zoals een wokkelcompetitie en een hilarische bingoavond. Lees hier meer...
 

Sponsor voucher van de maandFotoalbum

Bekijk de laatste fotos in ons fotoalbum
Gooische foto's


NieuwbouwCam


Nieuwbouw


Vouchers

Rabobank sponsor

Volvo clubbonus

Gooische Sponsor Vouchers

Agenda van de week

29-11 Winter Wonder Hockey (zaal)

Verslagen

Deze week geen verslagen.
Meer verslagen

Diensten

zaterdag 4 december 2021 
08:00  Merel Versteegh Barmedewerker 
08:00  Myrte Groen Barmedewerker 
08:00  Sabine Vogel Barmedewerker 
11:15  Olaf Hendriksz Barmedewerker 
11:15  Ouders/verzorgers van Lucas van Hofwegen Barmedewerker 
14:30  Eveline van Wisselingh Barmedewerker 
14:30  Ouders/verzorgers van Amélie Elings Barmedewerker 
zondag 5 december 2021 
08:00  Tijs Houwen Barmedewerker 
Meer diensten

Vandaag jarig

Justo Engelander
Numi Hoogeweegen
Mik Brenninkmeijer
Meer verjaardagen

Facebook