NieuwbouwNieuwbouw Gooische HC
We startten, zoals jullie weten, eind september een bestemmingswijzigingprocedure bij de gemeente Hilversum (onder deze gemeente vallen wij in ieder geval tot en met januari 2019). De bestemmingswijziging is nodig om de herinrichting van ons sportterrein te realiseren.

Het gaat in deze procedure om twee onderwerpen:
  1. Verplaatsen van het clubhuis (de ‘Bouwvlek’)
  2. Wijziging van de groenbestemming (van Natuur naar Sport) achter ons huidige clubhuis, zodat wij daar een hockeyveld kunnen plaatsen.

Updates
_______________________________________________________
Juni 2018

Update Wijziging Bestemmingsplan

Eind vorige week liep de termijn af om bij de Raad van State bezwaar in te dienen tegen het goedgekeurde Wijziging Bestemmingsplan GHC. De Wijziging werd op 7 maart jl. unaniem door de Gemeenteraad van Hilversum aangenomen. Vanaf begin april tot en met 7 juni konden bezwaren worden ingediend. Dat is wettelijk zo bepaald.

Van de Gemeente hebben wij vernomen dat er twee bezwaren zijn ingediend. Wat deze inhoudelijk zijn, is op dit moment niet bekend. De gemeente verwacht de bezwaren snel te ontvangen en deelt deze dan uiteraard met ons. Zodra we weten of de bezwaarschriften implicaties hebben op de voortgang en planning van de bouw, informeren we jullie meteen.


_______________________________________________________
Maart 2018

HINK STAP SPRONG

We zetten grote stappen vooruit! Het einde van de vergunningstrajecten is in zicht, maar we zijn er nog niet helemaal. Door de complexiteit van een aantal processen, de vele stakeholders en de lange (tijdrovende) procedures, zijn sommige officiële besluiten later genomen dan gehoopt waardoor we bij andere onderdelen door de tijd worden ingehaald. Bijvoorbeeld bij het kappen van de bomen. Vanaf half maart mag er een aantal maanden niet worden gekapt. Ook het officieel aanvragen van de Omgevingsvergunning gaat langer duren omdat het afhankelijk is van het moment dat de Wijziging Bestemmingsplan onherroepelijk is. We hebben daarom moeten besluiten de start van de verbouwing over de zomer heen te tillen.

We onderzoeken nu op welk moment we het beste kunnen beginnen. Een reële optie lijkt eind november te zijn. Na de winterstop zouden de velden dan zijn gedraaid en opnieuw aangelegd. Met aannemers en architecten zijn we in gesprek over de verschillende scenario’s die zich kunnen voordoen. De weersomstandigheden van november tot en met maart spelen hierbij natuurlijk een grote rol. Alhoewel we daar (helaas) geen invloed op hebben, willen we wel op alles goed voorbereid zijn.


_______________________________________________________
November 2017

Nieuwbouw Gooische HC

We startten, zoals jullie weten, eind september een bestemmingswijzigingprocedure bij de gemeente Hilversum (onder deze gemeente vallen wij in ieder geval tot en met januari 2019). De bestemmingswijziging is nodig om de herinrichting van ons sportterrein te realiseren.

Het gaat in deze procedure om twee onderwerpen:Verplaatsen van het clubhuis (de ‘Bouwvlek’) Wijziging van de groenbestemming (van Natuur naar Sport) achter ons huidige clubhuis, zodat wij daar een hockeyveld kunnen plaatsen. Op basis van dit ‘wijziging bestemmingsplan’ konden belanghebbenden bij de gemeente Hilversum hun ‘Zienswijze’ zoals dat officieel heet indienen gedurende een periode van zes weken (vanaf eind september jl. tot en met begin november). 

Er is een aantal Zienswijzen ontvangen. Dit zijn enerzijds Zienswijzen die te maken hebben met bijvoorbeeld parkeren en geluid op en rondom onze hockeyclub. Anderzijds gaat het om zorgen over de mogelijke effecten die de verplaatsing van het clubhuis en twee velden kunnen hebben op delen van het terrein die nu niet in gebruik zijn, maar straks wel.

De gemeente Hilversum behandelt momenteel de ingediende Zienswijzen en verwerkt ze in een definitieve notitie. De Zienswijzen worden getoetst aan alle voorschriften, normen en regels. Samen met de gemeente hebben we - al in een vroeg stadium van de voorbereiding van onze plannen - mogelijke bezwaren en zorgen geïdentificeerd. Daarom hebben externe specialistische partijen op voorhand verschillende onderzoeken gedaan. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn leidend geweest bij het opstellen van onze plannen en zijn belangrijk voor de toetsing van de Zienswijzen door de gemeente. We verwachten begin 2018 een definitieve notitie. Daarna is het aan de Gemeenteraad om de Wijziging bestemmingsplan goed te keuren.

Op basis van dit ‘wijziging bestemmingsplan’ konden belanghebbenden bij de gemeente Hilversum hun ‘Zienswijze’ zoals dat officieel heet indienen gedurende een periode van zes weken (vanaf eind september jl. tot en met begin november). Er is een aantal Zienswijzen ontvangen. Dit zijn enerzijds Zienswijzen die te maken hebben met bijvoorbeeld parkeren en geluid op en rondom onze hockeyclub.

Anderzijds gaat het om zorgen over de mogelijke effecten die de verplaatsing van het clubhuis en twee velden kunnen hebben op delen van het terrein die nu niet in gebruik zijn, maar straks wel.

De gemeente Hilversum behandelt momenteel de ingediende Zienswijzen en verwerkt ze in een definitieve notitie. De Zienswijzen worden getoetst aan alle voorschriften, normen en regels. Samen met de gemeente hebben we - al in een vroeg stadium van de voorbereiding van onze plannen - mogelijke bezwaren en zorgen geïdentificeerd. Daarom hebben externe specialistische partijen op voorhand verschillende onderzoeken gedaan. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn leidend geweest bij het opstellen van onze plannen en zijn belangrijk voor de toetsing van de Zienswijzen door de gemeente. We verwachten begin 2018 een definitieve notitie. Daarna is het aan de Gemeenteraad om de Wijziging bestemmingsplan goed te keuren.


_______________________________________________________


Heb je voor die tijd vragen? Mail gerust naar [email protected]

 

Fotoalbum

Bekijk de laatste fotos in ons fotoalbum
Gooische foto's


Agenda van de week

Deze week geen agendapunten.
Meer agendapunten

Agenda van de week

Nog geen agenda punten.

Verslagen

Deze week geen verslagen.
Meer verslagen

Diensten

zaterdag 8 september 2018 
07:45  Jason van der Plas Wedstrijdtafel 
07:45  Fiene Beuningh Wedstrijdtafel 
08:00  Karlijn Audenaerde Barmedewerker 
08:00  Babette Wernsen Barmedewerker 
08:00  Kim Veenbrink Barmedewerker 
10:30  Wedstrijdtafel 
10:30  Wedstrijdtafel 
11:15  Ouders/verzorgers van Valerie Broekhoff Barmedewerker 
Meer diensten

Vandaag jarig

Maurik Eijpe
Joost van Bentum
Corinne Zaalberg van Zelst
Meer verjaardagen

Facebook

Twitter