NieuwbouwNieuwbouw (update 25092020)
Jaren geleden is door het Bestuur onder leiding van Michiel van 't Hek het plan gemaakt om een nieuw clubhuis te bouwen en ons complex anders in te delen. Een schitterend en ambitieus project waar ontzettend hard aan is gewerkt en waar we, zoals bij velen van jullie bekend, heel wat hobbels voor hebben moeten nemen.

In juni 2017 heeft het Bestuur van de ALV de opdracht gekregen om dit plan uit te gaan voeren en is goedkeuring gegeven voor de financiering. Snel daarna is er helaas veel vertraging ontstaan, tot in maart van dit jaar de Raad van State met een positieve uitspraak kwam en het licht definitief op groen stond.

In het afgelopen halfjaar zijn we druk bezig geweest met de voorbereidingen en het up-to-date maken van de plannen. Deze week hebben Bestuur en Stichting samen het besluit genomen om deze winter, dus direct na de laatste wedstrijden voor de winterstop met de bouw te starten. Een hele grote, belangrijke en mooie stap voor Gooische.

Het nieuwe clubhuis zal midden op het complex komen te liggen met daarnaast twee nieuwe velden, een waterveld en een semi-waterveld. De huidige velden 1 en 2 blijven intact en op dezelfde plek, net als veld 5.

Om ons enthousiasme met jullie te delen en om toe te lichten wat we nou precies gaan doen, zullen we op woensdagavond 7 oktobereen informatieavond houden. Daarnaast zullen we voor de geïnteresseerden op vrijdag 2 oktober van 16.30 uur tot 17.30 uureen bijeenkomst organiseren waarbij we de financiële onderbouwing van dit project bespreken. Gooische is momenteel financieel kerngezond en dat willen we uiteraard zo houden.

Over beide informatiebijeenkomsten ontvangen jullie nog een aparte uitnodiging. Vanwege de corona-maatregelen is het wel verplicht je hiervoor van tevoren per mail aan te melden, in de uitnodiging staat hoe je dat kunt doen.

Nu we gaan bouwen, hopen we dat we dit project met z'n allen, dus met jullie allemaal gaan ondersteunen. We hebben jullie hulp, zeker ook financieel, hard nodig om dit project te laten slagen. Doel is een fantastisch nieuw complex waarmee we een mooie toekomst voor de komende generaties op Gooische waarborgen. Hiervoor zullen er verschillende acties op touw worden gezet, meer hierover horen jullie binnenkort.

NIEUWBOUW STUURGROEP
Hans van der Ree

Voorzitter
[email protected]
Ingeborg van Ouwerkerk
Penningmeester [email protected]
Jantina Westerink afgevaardigde vanuit de 
Stichting
 tot bevordering van de hockeysport "Het Gooi"
Secretaris [email protected]
Joost Overgaauw afgevaardigde vanuit het Bestuur GHC Commissielid [email protected]
Mariette Buursma afgevaardigde vanuit het Bestuur GHC
Commissielid [email protected]
Martin van Gooswilligen afgevaardigde vanuit de 
Stichting
 tot bevordering van de hockeysport "Het Gooi"
Commissielid [email protected]
Philip Tulleken afgevaardigde vanuit de 
Stichting
 tot bevordering van de hockeysport "Het Gooi"
Commissielid [email protected]
NIEUWBOUW BOUWCOMMISSIE
Martin van Gooswilligen
Voorzitter [email protected]
Joost Binkhorst
Commissielid [email protected]
Frithjof de Waard
Commissielid [email protected]
Jan Mannaerts
Commissielid [email protected]
Marco van Steenwijk
Commissielid [email protected]

Peter Jansen van Galen
Bouwbegeleider [email protected]
 
   
 
   
NIEUWBOUW  FUNDRAISING
Pim Appel
Voorzitter [email protected]
Jeroen van Spaendonck
Commissielid [email protected]
Joost Becker
Commissielid [email protected]
Stephanie Beer
Commissielid [email protected]
Saskia Koster
Ilja Galema

Commissielid
Commissielid
[email protected]
[email protected]

Updates
_____________________________________________

Maart 2020

De Raad van State keurde woensdag het vernieuwde bestemmingsplan voor de herinrichting van ons terrein goed.

We zijn dan ook verheugd te kunnen melden dat een belangrijke voorwaartse stap is gezet in het realiseren van onze ambitie voor de herinrichting van het terrein en bouw van ons nieuwe clubhuis.

De gemeente heeft als uitgangspunt genomen dat de leefsituatie voor de woningeigenaar niet slechter mag worden en dat wordt voldaan aan de milieuregels die zijn vastgelegd in het zogeheten Activiteitenbesluit. Volgens de Raad kan aan die uitgangspunten worden voldaan.

We zijn heel blij met deze beslissing en gaan vol energie aan de slag met de volgende stappen.


We houden jullie op de hoogte.


Het Bestuur
Dec 2019
Afgelopen maandag 2 december, heeft de zitting bij de Raad van State plaatsgevonden over het bezwaar tegen de goedkeuring van het herinrichtingsplan van ons complex. In het plan is zoveel mogelijk rekening gehouden met de belangen van alle betrokken partijen en zoals eerder aangegeven verwachten we de komende maanden de uitspraak hiervan. Er wordt in de media veel aandacht aan geschonken, zoals je misschien hebt gemerkt. Het is nu aan de Raad van State om hier een uitspraak over te doen. Wij wachten die uitspraak af en zullen de leden op de hoogte houden zodra daar nieuws over is.
_______________________________________________________
Nov 2018
Goed nieuws! Het bezwaar van Natuurmonumenten is komen te vervallen door een aantal toezeggingen die we vanuit Gooische hebben gedaan om de natuur om ons heen te beschermen. Kom naar de komende ledenvergadering op 12 december en Martin van Gooswilligen vertelt je er alles over! Nu rest nog maar één partij die bezwaar heeft aangetekend bij de Raad van State. Helaas betekent dit nog steeds dat wij geduldig moeten wachten tot de Raad van State een besluit hierover gaat nemen.

______________________________________________Juni 2018

Update Wijziging Bestemmingsplan

Eind vorige week liep de termijn af om bij de Raad van State bezwaar in te dienen tegen het goedgekeurde Wijziging Bestemmingsplan GHC. De Wijziging werd op 7 maart jl. unaniem door de Gemeenteraad van Hilversum aangenomen. Vanaf begin april tot en met 7 juni konden bezwaren worden ingediend. Dat is wettelijk zo bepaald.

Van de Gemeente hebben wij vernomen dat er twee bezwaren zijn ingediend. Wat deze inhoudelijk zijn, is op dit moment niet bekend. De gemeente verwacht de bezwaren snel te ontvangen en deelt deze dan uiteraard met ons. Zodra we weten of de bezwaarschriften implicaties hebben op de voortgang en planning van de bouw, informeren we jullie meteen.


______________________________________________
Maart 2018

HINK STAP SPRONG

We zetten grote stappen vooruit! Het einde van de vergunningstrajecten is in zicht, maar we zijn er nog niet helemaal. Door de complexiteit van een aantal processen, de vele stakeholders en de lange (tijdrovende) procedures, zijn sommige officiële besluiten later genomen dan gehoopt waardoor we bij andere onderdelen door de tijd worden ingehaald. Bijvoorbeeld bij het kappen van de bomen. Vanaf half maart mag er een aantal maanden niet worden gekapt. Ook het officieel aanvragen van de Omgevingsvergunning gaat langer duren omdat het afhankelijk is van het moment dat de Wijziging Bestemmingsplan onherroepelijk is. We hebben daarom moeten besluiten de start van de verbouwing over de zomer heen te tillen.

We onderzoeken nu op welk moment we het beste kunnen beginnen. Een reële optie lijkt eind november te zijn. Na de winterstop zouden de velden dan zijn gedraaid en opnieuw aangelegd. Met aannemers en architecten zijn we in gesprek over de verschillende scenario’s die zich kunnen voordoen. De weersomstandigheden van november tot en met maart spelen hierbij natuurlijk een grote rol. Alhoewel we daar (helaas) geen invloed op hebben, willen we wel op alles goed voorbereid zijn.


______________________________________________
November 2017

Nieuwbouw Gooische HC

We startten, zoals jullie weten, eind september een bestemmingswijzigingprocedure bij de gemeente Hilversum (onder deze gemeente vallen wij in ieder geval tot en met januari 2019). De bestemmingswijziging is nodig om de herinrichting van ons sportterrein te realiseren.

Het gaat in deze procedure om twee onderwerpen:Verplaatsen van het clubhuis (de ‘Bouwvlek’) Wijziging van de groenbestemming (van Natuur naar Sport) achter ons huidige clubhuis, zodat wij daar een hockeyveld kunnen plaatsen. Op basis van dit ‘wijziging bestemmingsplan’ konden belanghebbenden bij de gemeente Hilversum hun ‘Zienswijze’ zoals dat officieel heet indienen gedurende een periode van zes weken (vanaf eind september jl. tot en met begin november).

Er is een aantal Zienswijzen ontvangen. Dit zijn enerzijds Zienswijzen die te maken hebben met bijvoorbeeld parkeren en geluid op en rondom onze hockeyclub. Anderzijds gaat het om zorgen over de mogelijke effecten die de verplaatsing van het clubhuis en twee velden kunnen hebben op delen van het terrein die nu niet in gebruik zijn, maar straks wel.

De gemeente Hilversum behandelt momenteel de ingediende Zienswijzen en verwerkt ze in een definitieve notitie. De Zienswijzen worden getoetst aan alle voorschriften, normen en regels. Samen met de gemeente hebben we - al in een vroeg stadium van de voorbereiding van onze plannen - mogelijke bezwaren en zorgen geïdentificeerd. Daarom hebben externe specialistische partijen op voorhand verschillende onderzoeken gedaan. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn leidend geweest bij het opstellen van onze plannen en zijn belangrijk voor de toetsing van de Zienswijzen door de gemeente. We verwachten begin 2018 een definitieve notitie. Daarna is het aan de Gemeenteraad om de Wijziging bestemmingsplan goed te keuren.

Op basis van dit ‘wijziging bestemmingsplan’ konden belanghebbenden bij de gemeente Hilversum hun ‘Zienswijze’ zoals dat officieel heet indienen gedurende een periode van zes weken (vanaf eind september jl. tot en met begin november). Er is een aantal Zienswijzen ontvangen. Dit zijn enerzijds Zienswijzen die te maken hebben met bijvoorbeeld parkeren en geluid op en rondom onze hockeyclub.

Anderzijds gaat het om zorgen over de mogelijke effecten die de verplaatsing van het clubhuis en twee velden kunnen hebben op delen van het terrein die nu niet in gebruik zijn, maar straks wel.

De gemeente Hilversum behandelt momenteel de ingediende Zienswijzen en verwerkt ze in een definitieve notitie. De Zienswijzen worden getoetst aan alle voorschriften, normen en regels. Samen met de gemeente hebben we - al in een vroeg stadium van de voorbereiding van onze plannen - mogelijke bezwaren en zorgen geïdentificeerd. Daarom hebben externe specialistische partijen op voorhand verschillende onderzoeken gedaan. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn leidend geweest bij het opstellen van onze plannen en zijn belangrijk voor de toetsing van de Zienswijzen door de gemeente. We verwachten begin 2018 een definitieve notitie. Daarna is het aan de Gemeenteraad om de Wijziging bestemmingsplan goed te keuren.


_____________________________________________


Heb je voor die tijd vragen? Mail gerust naar [email protected]

 

Sponsor voucher van de maand


Doxflow sponsor maand okt2020

Fotoalbum

Bekijk de laatste fotos in ons fotoalbum
Gooische foto's


VacatureAdvertentie

Rabobank sponsor

Volvo clubbonus

Gooische Sponsor Vouchers

Verslagen

Deze week geen verslagen.
Meer verslagen

Diensten

zaterdag 31 oktober 2020 
07:45  Bram Rijke Wedstrijdtafel 
07:45  Alexander de Jong Wedstrijdtafel 
08:00  Ouders/verzorgers van Lola Jancic Barmedewerker 
08:00  Ouders/verzorgers van Feiko Haarmans Barmedewerker 
08:00  Ouders/verzorgers van Olivia van Beers Barmedewerker 
10:30  Roeland Bloemen Wedstrijdtafel 
10:30  Taeke van Vugt Wedstrijdtafel 
11:15  Coraline Krak Barmedewerker 
Meer diensten

Vandaag jarig

Sietske Koorn
Ruurd Bakker
Lily-Nova van Susante
Meer verjaardagen

Facebook