Bestuur Jun
1

Selectiebeleid & vragen

Het selectieproces komt er weer aan. Ieder jaar is dat voor veel kinderen weer spannend. En net zoals bij de meeste clubs in Nederland, kan het selectiebeleid ook bij Gooische soms vragen oproepen. In dit stuk willen we op de meest gestelde vragen een toelichting geven.

Uitgangspunt van het selectieproces is, dat we voor ieder kind een plek in een team vinden die het beste bij hem of haar past. Te laag spelen is niet leuk, maar te hoog spelen is ook zeker niet leuk. Om er voor te zorgen dat iedereen speelt op de plek die zowel sportief als sociaal gezien het beste bij die persoon past, is het belangrijk dat we het selectieproces zorgvuldig hanteren en dat het transparant is. En dat voor iedereen duidelijk is hoe het werkt. Daarom hebben we op onze website een uitgebreide beschrijving staan van het beleid en het proces. En we hebben de meest gestelde vragen geïnventariseerd en hieronder beantwoord.

 

Meest gestelde vragen:


Wat zijn de hockeydoelstellingen van Gooische in de jeugd?

Gooische is een club waar we speelplezier in het hockey voorop stellen. Hierbij streven we naar een maximale ontwikkeling van hockeyvaardigheden en spelniveau voor alle kinderen op alle niveaus.

Daarnaast willen we talenten ontwikkelen en hebben we de ambitie om met de lijnteams van de jeugd te spelen in de hoogste (landelijke) klasse of een klasse daaronder. Uiteindelijk willen we vanuit de jeugdopleiding per jaareen aantal spelers afleveren met overgangsklasse/hoofdklasse potentie, die kunnen en ook willen doorstromen naar Dames 1 en Heren 1. Hiermee creëren we herkenbare teams met veel clubbinding.

Wanneer wordt bepaald in welk team je terecht komt?

Lijnteams

Bij het opleiden van spelers, zeker in de D en C jeugd, draait het in eerste instantie om de ontwikkeling van een speler en niet om het resultaat. Selecteren gaat dan ook verder dan even een paar trainingen uitschrijven en de spelers beoordelen op 1 of 2 trainingen. Dit is de reden dat gedurende het hele jaar spelers en speelsters worden besproken en beoordeeld. We zouden dus kunnen zeggen dat bij de lijnteams het gehele jaar een selectieproces is. De coaches, trainers, managers en de top hockey commissie bespreken de progressie van spelers en speelsters regelmatig met elkaar. Natuurlijk kunnen verschillende mensen anders tegen een speler (speelsters) aan kijken en dat is juist ook goed. Vanuit de discussie worden de beste keuzes gemaakt. Ook wordt er gekeken waar twijfelgevallen zitten. Hier wordt dan wat uitgebreider naar gekeken of er wordt een gesprek met een speler of speelster (of hun ouders) gevoerd. Aan het einde van het seizoen hebben we voor de meeste lijnteams nog selectietrainingen, maar in praktijk leveren deze maar weinig verrassingen op.

Breedteteams

Voor het tot stand komen van de breedteteams maakt de juniorencommissie gebruik van beoordelingen door coaches en trainers (2 maal per jaar) en indien noodzakelijk onafhankelijke beoordelaars (alleen bij C en D jeugd).

Om de indeling van de teams zo zorgvuldig mogelijk te krijgen, wordt op het eind van het seizoen een eindtraining voor de C en D jeugd georganiseerd. Hierbij gaat het vooral om het ‘fine tunen’ van de indelingen, het is dus geen allesbeslissend moment.

 

Jongste jeugd

Vanuit de Maxi’s worden de spelers, die in aanmerking kunnen komen voor een plek in D1 of D2, geselecteerd. Op basis van het functioneren in het eigen Maxi-team en de beoordelingen van de trainers en de coaches wordt besloten of een speler een uitnodiging krijgt voor de selectiegroep D1/D2. Dit proces gaat in samenspraak tussen de lijncoördinator JJC en de Technisch Manager Jongste Jeugd.

Vaak zullen dit spelers uit het eerste of tweede Maxi-team zijn, maar spelers uit de overige Maxi-teams zijn nadrukkelijk niet uitgesloten. Zo kunnen de beste spelers uit Maxi E3, 4 en 5 worden uitgenodigd om mee te trainen met Maxi E1/E2, zodat ook zij vergeleken kunnen worden met de sterkste Maxispelers.

Spelers, die niet worden uitgenodigd voor de D1/D2 selectie, worden op basis van sterkte ingedeeld in de overige teams. De indeling van deze groepen komt tot stand op basis van de input van de Technisch Manager Jongste Jeugd, de trainers en coaches, in samenspraak met de Junioren commissie.

Beoordeling van de spelers/speelsters van Jongste Jeugd wordt gedaan door de coaches van de teams en de technische staf: hoofdtrainer(s) en Technisch Manager Jongste Jeugd.

De eerste beoordeling vindt plaats voor aanvang van de 2de helft van het seizoen, de tweede beoordeling in periode na de voorjaarsvakantie tot eind mei.

Bij de Jongste Jeugd 3-tallen (Benjamins) en 6-tallen (Mini’s) worden de kinderen 50-50 verdeeld over de teams voor aanvang van het seizoen. De potentieel beste kinderen worden gelijk verdeeld over de teams 1, 2 en 3, en de overige kinderen worden eveneens gelijk verdeeld over teams 4, 5 en 6.

Bij de 8-tallen (Maxi’s) komen de beste 9-10 kinderen in het 1e team. De volgende 9-10 beste kinderen komen in het 2e team en de overige kinderen worden gelijk op niveau verdeeld over de teams 3, 4 en 5.

Waar worden spelers op geselecteerd?

Bij het selecteren kijken we niet alleen naar de fysieke en technische kwaliteiten van een speler/speelster. Maar ook naar het spelinzicht en fysieke aanleg. En de mentale kwaliteit van iemand (persoonlijkheid) is daarnaast minstens zo belangrijk. Hoe graag wil iemand, is hij/zij bereid om er wat extra's voor te doen en er wat voor te laten.

Bij Gooische streven we bij de jeugd naar een goede evenwichtige balans tussen 1e en 2e jaars. Dit omdat we geloven, dat we hiermee een stabielere opleiding kunnen geven. Ook zorgt dit ervoor dat we op talentontwikkeling van de spelers blijven letten. En ons, zeker in de jongere (lijn)teams niet laten verleiden om te kiezen voor enkel het resultaat, door bijvoorbeeld net die wat grotere jongen erin te zetten. Dit kan in sommige jaren leiden tot een exacte verdeling van 7 om 7, maar in andere jaren zou dit ook een keer 8 om 6 kunnen zijn. Hierbij wordt er gekeken naar de kwaliteit van een lichting, maar vooral of kinderen er mentaal klaar voor zijn.


Kan iemand uit een breedteteam nog in een lijnteam komen?
Het is geen vanzelfsprekendheid dat, wanneer iemand eenmaal in een lijnteam zit, deze er altijd in zal blijven. Het is altijd mogelijk dat iemand vanuit een breedteteam in een lijnteam kan komen. Iemand die om wat voor reden gemist is bij eerdere selecties, een laatbloeier is of iemand met het juiste karakter, kan ervoor zorgen dat die er boven uit steekt. In dit geval kan een trainer, coach of de Technisch Manager vanuit de breedte dat aangeven. De Technisch Manager van de breedte zal dit vervolgens aangeven bij de Technisch Manager van de top. De speler of speelster krijgt dan een uitnodiging om mee te trainen met een lijnteam. De hoeveelheid spelers/speelsters die een uitnodiging krijgen kunnen per jaar verschillen. Het ene jaar kunnen dit er 3 zijn en het opvolgende jaar kunnen dit er 0 zijn. Afgelopen jaren hebben meerdere spelers en speelsters succesvol de overstap gemaakt van de breedte naar een eerste of tweede lijnteam. Dit is mooi om te zien en het blijkt dus dat dit werkt.

Waarom krijgt iemand van buitenaf soms voorrang op eigen jeugd bij lijnteams?
Omdat we voor onze lijnteams ambitieuze doelstellingen hebben geformuleerd staan we vanaf de C-leeftijd, zij het met mate, open voor instroom van talent van buitenaf. Hiervoor zijn wel een aantal uitgangspunten opgesteld waaraan iemand moet voldoen.

  • iemand moet het team structureel versterken en tot de betere van zijn lichting behoren. Dit zal worden beoordeeld door de Technisch Manager, de Tophockey commissie en het bestuurslid dat verantwoordelijk is voor tophockey;
  • Instroom is beperkt; een richtlijn is dat er in de C-teams maximaal een en in de A en B maximaal twee spelers kunnen instromen;
  • iemand moet op fietsafstand van onze club wonen.

 

Natuurlijk kan hier ook een keer van afgeweken worden, afhankelijk van de kwaliteit van een lichting, bv als er gat ontstaan is doordat een aantal spelers of speelsters vervroegd doorstromen naar Dames 1 of Heren 1. Dit is uiteindelijk ter beoordeling van het bestuurslid tophockey. Spelers of speelsters, die van buiten komen en die denken hiervoor in aanmerking te komen, kunnen verzoeken om een keer mee te trainen. Als helder is wat de kwaliteiten zijn en hij/zij tot de top behoord van zijn lichting, dan krijgt hij of zij een uitnodiging om lid te worden.

Mocht je vragen hebben over het beleid of het proces, dan kun je deze sturen naar:

Top hockey: [email protected]

Breedte hockey: [email protected] Nieuws afbeelding

Fotoalbum

Bekijk de laatste fotos in ons fotoalbum
Gooische foto's


Agenda van de week

28-5 juniorencommissie
29-5 Sponsorcommissie
31-5 Gooische Hap

Diensten

zaterdag 2 juni 2018 
07:45  Jonathan van Tol Wedstrijdtafel 
07:45  Julia Groten Wedstrijdtafel 
08:00  Wouter van der Velde Barmedewerker 
08:00  Ouders/verzorgers van Tim van Lingen Barmedewerker 
08:00  Margreet de Kool Barmedewerker 
10:30  Jesse Feeke Wedstrijdtafel 
10:30  Annebet Lulofs Wedstrijdtafel 
11:15  Ouders/verzorgers van Jolien Schuurman Barmedewerker 
Meer diensten

Vandaag jarig

Bendt van Beek
Mariette Daamen
Roeland Bloemen
Meer verjaardagen

Facebook

Twitter