Bestuur Nov
15

Voorstel nieuwe penningmeester: Susanne Muntinga-van den Houten

Het Bestuur heeft het voornemen om Susanne Muntinga-van den Houten tijdens de komende ALV op 12 december 2019 voor te dragen voor de functie van penningmeester als opvolger van Roderik Verkleij.

Roderik gaat de functie van Aart Rupert overnemen, die tijdens de volgende ALV (zomer 2020) af treedt. Tot aan deze ALV neemt Roderik de portefeuille van Tophockey voor de Junioren al over. Aart behoudt de portefeuille Tophockey voor de Senioren. Tijdens de volgende ALV (zomer 2020) zal Aart aftreden en neemt Roderik de gehele portefeuille over. Het Bestuur bestaat hierdoor tijdelijk uit 8 bestuursleden. Hiermee willen we de continuïteit van de portefeuille Tophockey bewaken en zorgen voor een zo goed mogelijke overdracht. 

Wij zijn ervan overtuigd met Susanne een uitstekende nieuwe penningmeester gevonden te hebben, die het ingezette gezonde financiële beleid van de afgelopen jaren op haar eigen manier kan gaan voortzetten en vormgeven. Roderik is sinds vorig jaar penningmeester. Hij kijkt ernaar uit om zich bezig te gaan houden met het Tophockeybeleid en wij hebben er alle vertrouwen in dat hij daar iets moois van gaat maken.


Ook Maud Lapidaire, bestuurslid Breedtehockey heeft aangegeven langer in het Bestuur te willen blijven. Hier zijn wij heel blij mee en dit geeft rust voor ons als Bestuur met relatief veel wisselingen in het afgelopen jaar. Wij zullen de ALV dan ook vragen om in te stemmen met een extra zittingstermijn tot aan de ALV van zomer 2020 voor Maud en Aart.

Met sportieve groet,

Joost Overgaauw

Voorzitter

 

Wie is Susanne Muntinga-van den Houten?


Susanne Muntinga - van den Houten (40)

Ik ben opgegroeid in Vught, waar ik mijn hele jeugd bij hockeyclub MOP tot aan Dames 1 heb gespeeld. Ik mag wel zeggen ‘de leukste familieclub van het zuiden’ waar ik het hockeyen met familie en vrienden van jongs af aan ben gaan waarderen. 

In 1998 ben ik gaan studeren in Groningen, waar ik bij Dames 1 van de Groninger Studs ben gaan hockeyen. Daarna ben ik door gereisd naar Amsterdam waar ik de hockeystick een aantal jaar alleen voor bedrijfshockey uit de kast heb gehaald en ben ik me op mijn carrière gaan focussen. Ik heb me met veel toewijding mogen ontwikkelen bij een aantal bedrijven: Deloitte, Morgan Stanley, Dasym en sinds kort als CEO bij Momentum Capital.

Sinds 2011 woon ik met mijn gezin, Boris (Veteranen G), Valerie (7- MF2), Sophie (6- Kabouters) en Friso (4 - Panasj) in Bussum. In 2016 ben ik bij Gooische gaan hockeyen in Dames Veteranen A, waar ik nog steeds met veel plezier elke week speel. Naast het hockeyen heb ik een aantal jaar ‘de altijd energieke kabouters’ getraind. Ook maak ik sinds 2 jaar onderdeel uit van de GJK commissie, waarmee we samen met de andere clubs van ’t Gooi ieder jaar het openingstoernooi voor alle jeugd teams organiseren. Vele mooie herinneringen aan al deze jaren en hoe kan het ook anders dat ik nu weer veel oud bekenden terug zie op inmiddels ook mijn familieclub 'Gooische'. 

Zeer vereerd was ik toen ik werd gevraagd om de portefeuille van Roderik over te nemen waardoor ik actief kan gaan bijdragen aan het ingezette beleid van het bestuur. Ik kijk er naar uit om samen met alle enthousiaste medewerkers en vrijwilligers onze club door te ontwikkelen naar de volgende fase van ons mooie verenigingsbestaan.

Nieuws afbeelding