Nieuwbouw

We zijn los!Update 20 aug 2021

Tijdens de zomervakantie is er hard doorgewerkt aan ons nieuwe complex Het hoogste punt is bereikt, het nieuwe keepersveld is bijna klaar en er is gestart met de basis voor het nieuwe veld 1. Door Corona heeft de oplevering hiervan helaas vertraging opgelopen. De benodigde materialen voor veld 1 worden niet op tijd geleverd, waardoor we veld 1 niet met de start van de competitie klaar hebben, maar pas een maand later, begin oktober. Een teleurstelling/tegenvaller en bovendien ook een grote puzzel nu alle trainingen, wedstrijden en evenementen weer gepland worden.

Door deze vertraging moeten we het een aantal weken nog met vier velden doen. Dit betekent dat het onverlichte veld 5 iedere dag iets langer benut zal worden of dat we teams tijdelijk samen op een veld plannen. Voor de competitie zal er voor thuiswedstrijden waarschijnlijk uitgeweken worden naar clubs in de buurt. Voor de geplande evenementen (Veteranentoernooi en GJK) heeft het gelukkig geen consequenties.

De nieuwe en tijdelijk veldplanning voor de huidige vier velden wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakten komt te vervallen op het moment dat het nieuwe veld 1 beschikbaar is.

Tenslotte vragen we jullie aandacht voor de veiligheid en toegankelijkheid van het complex. Het gaat (gelukkig!) weer drukker worden op Gooische en dan is het nog belangrijker om ons met elkaar goed aan de spelregels te houden op Gooische. We zorgen dat de bouwplaats goed afgesloten is met hekken maar we vertrouwen er ook op dat jullie als ouders en teambegeleiders je kinderen goed in de gaten houden dat zij niet de bouwplaats betreden. Ook heeft Gooische straks tijdelijk twee ingangen: de hoofdingang voor het betreden van het oude veld 1 en het oude veld 2. En de achteringang voor veld 5 en het nieuwe veld 2.

 

 

De komende weken wordt er hard doorgebouwd, we zullen jullie hiervan op de hoogte houden via de gebruikelijke kanalen. Kijk vooral ook op deze link waar onze huis dronepiloot Dirk van Benthem deze zomer weer adembenemende beelden heeft gemaakt van ons sportcomplex.

 


Update 28 mei 2021

 


De nieuwbouw vordert gestaag. De kelderbak is qua ruwbouw gereed en daardoor kon de bemaling stap voor stap uitgezet worden. Dit moet zorgvuldig gebeuren en je wilt grote spanningen en mogelijke vervormingen van de ‘’bak’’ voorkomen. We zijn blij dat dit proces goed is verlopen en de bemaling uit is. Dit was een lastig onderdeel in het vergunningstraject en daadwerkelijke bouw. 

Zeker in een gebied waar de grondwaterstand hoog is. Het ‘dak’ van de kelderbak, eigenlijk het fundament voor de bovenbouw, is ook gestort waarbij de beton laag extra gewicht bood om de kelderbak veilig op z’n plaats te houden.

 

 

De oplettende kijker ziet ook al de stalen draadeinden in deze betonnen vloer. Deze vormen de bevestigingspunten voor de staalconstructie van de bovenbouw. De komende weken zullen we de constructie snel de hoogte in zien gaan. In juni verwachten we het onofficiële hoogste punt qua staalconstructie. Het echte hoogste punt is wanneer de dakplaten erop komen, naar verwachting in juli. De kelder is ook vergevorderd qua afbouw, de doucheleiding zijn al in gefreesd, de binnenmuren zijn gemetseld. De vorm van de uiteindelijke inrichting en vooral de grootte van de verschillende ruimtes zijn indrukwekkend.

 

Het is niet alleen maar goed nieuws wat we te brengen hebben. Door Corona was de druk om 5 velden snel op te leveren minder groot en dat heeft een positieve impact op de bouw gehad. Zo konden we de faciliteiten van het oude clubhuis nog gebruiken en om straks ook maximaal zorgvuldig de voorbereidingen voor veld 1 te treffen. Ook financieel was dit aantrekkelijk omdat we dan het huren van noodfaciliteiten konden uitstellen. 

Maar de wereldwijde pandemie zorgt ook dat onze toeleveranciers uitdagingen ondervinden om tijdig materialen geleverd te krijgen, en mankrachten op locatie te krijgen en alles passend te krijgen in wat een ongelooflijk strakke planning was sinds begin december 2020. Daarnaast is heel Nederland’ met dit thuiswerken aan het verbouwen, dus ook de bouwsector moet soms de ingewikkelde puzzel in hun projectenportfolio oplossen.

 

Dit betekent dat we onze ambitie om in september al met z’n allen dat frisje en biertje te drinken op ons nieuwe terras, moeten bijstellen. Voor hoe lang? Dat valt nog niet helemaal concreet te duiden want in de planning zitten vanzelfsprekend ook afhankelijkheden en nog wat risico’s. Dat de opening nog dit jaar gaat gebeuren, daar hebben we wel een rotsvast vertrouwen in. En natuurlijk moeten we even slikken want we willen zo graag en kijken reikhalzend uit naar de opening. Tegelijkertijd kunnen we nu de bemaling gestopt is, ook veld 2 snel afmaken en ook veld 1 en het nieuwe keepersveld komen voor het nieuwe hockeyseizoen beschikbaar. We wisten dat het een sportieve planning was, en ook dat we kwaliteit altijd zouden prevaleren boven snelheid.

 

Veel tijd om stil te staan bij het verschuiven van de mijlpaal hebben we niet. Want medio juni is het verhuisweekend. We kunnen in gelukkig het oude clubhuis en verschillende containers onze spullen kwijt. Het clubhuis wordt in 2 delen gesloopt. De achterzijde (tot de ‘klapdeuren van het horecagedeelte’) eerst om zo de voorbereidingen van veld 1 te starten. Het voorste deel gebruiken we gewoon nog even. Dus met vereende krachten en in volle vaart vooruit. En dat past bij Gooische!


 

Update 26 feb 2021

Het lijkt alweer lang geleden dat we groen licht kregen voor de nieuwbouwplannen van onze vereniging. We zaten middenin de eerste Coronagolf en voelden ook dat we even goed de balans moesten opmaken. 

Na de zomer van ’20 konden we aan de slag: aannemers zoeken en aan ons binden, planningen maken, de hockeyactiviteiten er omheen plooien en dan is het zomaar december 2020. En zijn de laatste wedstrijden op de velden 3 en 4 gespeeld, en worden de velden eruit gehaald. Dat is ook het eerste moment waarop voor onze leden zichtbaar bouwactiviteiten plaatsvonden.

 

Zo ligt veld 2 (tegen de Laegieskamp aan) er al in ver gevorderd stadium bij. Het is voorzien van (led)verlichting, de lavalaag ligt er al in wat de basis gaat zijn voor het semi-waterveld. Deze week wordt aan gewerkt aan het leggen van de mat. Begin maart verwachten dat dit veld speelklaar is. We gebruiken deze periode van de voorjaarsvakantie ook om de verlichting van de huidige velden 1 en 2 te vervangen door deze moderne, duurzame ledverlichting.

 

Verder is de kuil uitgegraven voor de kelderbak. Deze week wordt daar het isolatiemateriaal gelegd, zodat er op korte termijn beton gestort kan worden voor de onderbouw van het clubhuis. In april verwachten we de kelderbak klaar te hebben en dan volgt – logischerwijs- de bovenbouw. De vorst in de grond de afgelopen periode heeft gezorgd dat we twee weken minder zichtbaar op de bouw bezig waren, maar achter de schermen is de productie doorgegaan voor bijvoorbeeld de bekisting alvast te maken.

 

Zolang het nieuwe veld 1 er nog niet ligt, kunnen we de aanrijroute voor het zware bouwverkeer over de kortste route plannen. Het oude clubhuis hebben we ook nog even laten staan, die doet dienst als opslagruimte, en zo hebben we de voorzieningen zoals sanitair en keeperskluisjes nog tot onze beschikking en hoeven we voorlopig nog geen noodlocatie te bouwen.

 

Ook niet voor iedereen zichtbaar maar minstens zo productief is de fundraising commissie. Zij hebben hun eigen pagina op de Gooische site dus neem vooral een kijkje.

 

In de zomer van 2021 liggen er twee nieuwe velden 1 (water) en 2 (semi-water), een keepersveld en staat er een prachtig, duurzaam en gezellig clubhuis. En dat is alle inspanning waard geweest. Tot die tijd werken we hard door. Doordat een groot deel van onze leden niet op de club kunnen komen vanwege de beperkingen rondom Corona, is de voortgang niet altijd even zichtbaar voor jullie. We werken dus veelal in de luwte maar met vereende krachten.


Update 13 november 2020

Het voelt een beetje raar om ‘slechts’ de jeugd als toeschouwer van de start van de Nieuwbouw op ons terrein te zien rondlopen. Voor de ouders die coachen, fluiten, of de orde handhaven op het terrein is het beslist de moeite waard om even een blik te werpen op het terrein achter het huidige clubhuis (in de richting van de materiaalcontainers en het junior veldje). De afgelopen weken heeft de firma Tak (what’s in a name -:) daar bomen gekapt op het terrein van ons toekomstige veld 1. Nu wordt er gewerkt aan het egaliseren van dit terrein om het straks bouwklaar te hebben.

Parallel wordt de hand gelegd aan de laatste afspraken. Want naast velden en verlichting is het clubhuis natuurlijk een project op zich. Direct na het afronden van de veldcompetitie aan het einde van deze maand, wordt begonnen met het graven van de bouwkuil.

Zo wordt de grond klaargemaakt voor het fundament van ons nieuwe clubhuis. Stelt je je eens voor: 60 betonwagens zijn nodig voor deze basis! Als deze kelderbak er ligt, kan het (zichtbare) bouwwerk beginnen.

Achter de schermen wordt ook al hard gewerkt: de fundraising commissie draait op volle toeren, de barcommissie werkt aan de details van de nieuwe horecavoorzieningen en dit moment wordt ook benut om de spullen die in de containers en in het clubhuis zijn opgeslagen, eens goed door te lopen en op te ruimen.

Ons geduld wordt beloond, stap voor stap gaan we deze winter de Gooische Nieuwbouw realiteit zien worden. Via de nieuwsbrief en op de Gooische site houden we jullie op de hoogte!

Update 25 september 2020

Jaren geleden is door het Bestuur onder leiding van Michiel van 't Hek het plan gemaakt om een nieuw clubhuis te bouwen en ons complex anders in te delen. Een schitterend en ambitieus project waar ontzettend hard aan is gewerkt en waar we, zoals bij velen van jullie bekend, heel wat hobbels voor hebben moeten nemen.

In juni 2017 heeft het Bestuur van de ALV de opdracht gekregen om dit plan uit te gaan voeren en is goedkeuring gegeven voor de financiering. Snel daarna is er helaas veel vertraging ontstaan, tot in maart van dit jaar de Raad van State met een positieve uitspraak kwam en het licht definitief op groen stond.

In het afgelopen halfjaar zijn we druk bezig geweest met de voorbereidingen en het up-to-date maken van de plannen. Deze week hebben Bestuur en Stichting samen het besluit genomen om deze winter, dus direct na de laatste wedstrijden voor de winterstop met de bouw te starten. Een hele grote, belangrijke en mooie stap voor Gooische.

Het nieuwe clubhuis zal midden op het complex komen te liggen met daarnaast twee nieuwe velden, een waterveld en een semi-waterveld. De huidige velden 1 en 2 blijven intact en op dezelfde plek, net als veld 5.

Om ons enthousiasme met jullie te delen en om toe te lichten wat we nou precies gaan doen, zullen we op woensdagavond 7 oktobereen informatieavond houden. Daarnaast zullen we voor de geïnteresseerden op vrijdag 2 oktober van 16.30 uur tot 17.30 uureen bijeenkomst organiseren waarbij we de financiële onderbouwing van dit project bespreken. Gooische is momenteel financieel kerngezond en dat willen we uiteraard zo houden.

Over beide informatiebijeenkomsten ontvangen jullie nog een aparte uitnodiging. Vanwege de corona-maatregelen is het wel verplicht je hiervoor van tevoren per mail aan te melden, in de uitnodiging staat hoe je dat kunt doen.

Nu we gaan bouwen, hopen we dat we dit project met z'n allen, dus met jullie allemaal gaan ondersteunen. We hebben jullie hulp, zeker ook financieel, hard nodig om dit project te laten slagen. Doel is een fantastisch nieuw complex waarmee we een mooie toekomst voor de komende generaties op Gooische waarborgen. Hiervoor zullen er verschillende acties op touw worden gezet, meer hierover horen jullie binnenkort.

NIEUWBOUW STUURGROEP
Hans van der Ree

Voorzitter
[email protected]
Ingeborg van Ouwerkerk
Penningmeester [email protected]
Jantina Westerink afgevaardigde vanuit de
Stichting
tot bevordering van de hockeysport "Het Gooi"
Secretaris [email protected]
Joost Overgaauw afgevaardigde vanuit het BestuurGHC Commissielid [email protected]
Mariette Buursma afgevaardigde vanuit het BestuurGHC
Commissielid [email protected]
Martin van Gooswilligen afgevaardigde vanuit de
Stichting
tot bevordering van de hockeysport "Het Gooi"
Commissielid [email protected]
Philip Tulleken afgevaardigde vanuit de
Stichting
tot bevordering van de hockeysport "Het Gooi"
Commissielid [email protected]
NIEUWBOUW BOUWCOMMISSIE
Martin van Gooswilligen
Voorzitter [email protected]
Joost Binkhorst
Commissielid [email protected]
Frithjof de Waard
Commissielid [email protected]
Jan Mannaerts
Commissielid [email protected]
Marco van Steenwijk
Commissielid [email protected]

Peter Jansen van Galen
Bouwbegeleider [email protected]


NIEUWBOUW FUNDRAISING
Pim Appel
Voorzitter [email protected]
Jeroen van Spaendonck
Commissielid [email protected]
Joost Becker
Commissielid [email protected]
Stephanie Beer
Commissielid [email protected]
Saskia Koster
Ilja Galema

Commissielid
Commissielid
[email protected]
[email protected]

Updates
_____________________________________________

Maart 2020

De Raad van State keurde woensdag het vernieuwde bestemmingsplan voor de herinrichting van ons terrein goed.

We zijn dan ook verheugd te kunnen melden dat een belangrijke voorwaartse stap is gezet in het realiseren van onze ambitie voor de herinrichting van het terrein en bouw van ons nieuwe clubhuis.

De gemeente heeft als uitgangspunt genomen dat de leefsituatie voor de woningeigenaar niet slechter mag worden en dat wordt voldaan aan de milieuregels die zijn vastgelegd in het zogeheten Activiteitenbesluit. Volgens de Raad kan aan die uitgangspunten worden voldaan.

We zijn heel blij met deze beslissing en gaan vol energie aan de slag met de volgende stappen.


We houden jullie op de hoogte.


Het Bestuur
Dec 2019
Afgelopen maandag 2 december, heeft de zitting bij de Raad van State plaatsgevonden over het bezwaar tegen de goedkeuring van het herinrichtingsplan van ons complex. In het plan is zoveel mogelijk rekening gehouden met de belangen van alle betrokken partijen en zoals eerder aangegeven verwachten we de komende maanden de uitspraak hiervan. Er wordt in de media veel aandacht aan geschonken, zoals je misschien hebt gemerkt. Het is nu aan de Raad van State om hier een uitspraak over te doen. Wij wachten die uitspraak af en zullen de leden op de hoogte houden zodra daar nieuws over is.
_______________________________________________________
Nov 2018
Goed nieuws! Het bezwaar van Natuurmonumenten is komen te vervallen door een aantal toezeggingen die we vanuit Gooische hebben gedaan om de natuur om ons heen te beschermen. Kom naar de komende ledenvergadering op 12 december en Martin van Gooswilligen vertelt je er alles over! Nu rest nog maar één partij die bezwaar heeft aangetekend bij de Raad van State. Helaas betekent dit nog steeds dat wij geduldig moeten wachten tot de Raad van State een besluit hierover gaat nemen.

______________________________________________Juni 2018

Update Wijziging Bestemmingsplan

Eind vorige week liep de termijn af om bij de Raad van State bezwaar in te dienen tegen het goedgekeurde Wijziging Bestemmingsplan GHC. De Wijziging werd op 7 maart jl. unaniem door de Gemeenteraad van Hilversum aangenomen. Vanaf begin april tot en met 7 juni konden bezwaren worden ingediend. Dat is wettelijk zo bepaald.

Van de Gemeente hebben wij vernomen dat er twee bezwaren zijn ingediend. Wat deze inhoudelijk zijn, is op dit moment niet bekend. De gemeente verwacht de bezwaren snel te ontvangen en deelt deze dan uiteraard met ons. Zodra we weten of de bezwaarschriften implicaties hebben op de voortgang en planning van de bouw, informeren we jullie meteen.


______________________________________________
Maart 2018

HINK STAP SPRONG

We zetten grote stappen vooruit! Het einde van de vergunningstrajecten is in zicht, maar we zijn er nog niet helemaal. Door de complexiteit van een aantal processen, de vele stakeholders en de lange (tijdrovende) procedures, zijn sommige officiële besluiten later genomen dan gehoopt waardoor we bij andere onderdelen door de tijd worden ingehaald. Bijvoorbeeld bij het kappen van de bomen. Vanaf half maart mag er een aantal maanden niet worden gekapt. Ook het officieel aanvragen van de Omgevingsvergunning gaat langer duren omdat het afhankelijk is van het moment dat de Wijziging Bestemmingsplan onherroepelijk is. We hebben daarom moeten besluiten de start van de verbouwing over de zomer heen te tillen.

We onderzoeken nu op welk moment we het beste kunnen beginnen. Een reële optie lijkt eind november te zijn. Na de winterstop zouden de velden dan zijn gedraaid en opnieuw aangelegd. Met aannemers en architecten zijn we in gesprek over de verschillende scenario’s die zich kunnen voordoen. De weersomstandigheden van november tot en met maart spelen hierbij natuurlijk een grote rol. Alhoewel we daar (helaas) geen invloed op hebben, willen we wel op alles goed voorbereid zijn.


______________________________________________
November 2017

Nieuwbouw Gooische HC

We startten, zoals jullie weten, eind september een bestemmingswijzigingprocedure bij de gemeente Hilversum (onder deze gemeente vallen wij in ieder geval tot en met januari 2019). De bestemmingswijziging is nodig om de herinrichting van ons sportterrein te realiseren.

Het gaat in deze procedure om twee onderwerpen:Verplaatsen van het clubhuis (de ‘Bouwvlek’) Wijziging van de groenbestemming (van Natuur naar Sport) achter ons huidige clubhuis, zodat wij daar een hockeyveld kunnen plaatsen. Op basis van dit ‘wijziging bestemmingsplan’ konden belanghebbenden bij de gemeente Hilversum hun ‘Zienswijze’ zoals dat officieel heet indienen gedurende een periode van zes weken (vanaf eind september jl. tot en met begin november).

Er is een aantal Zienswijzen ontvangen. Dit zijn enerzijds Zienswijzen die te maken hebben met bijvoorbeeld parkeren en geluid op en rondom onze hockeyclub. Anderzijds gaat het om zorgen over de mogelijke effecten die de verplaatsing van het clubhuis en twee velden kunnen hebben op delen van het terrein die nu niet in gebruik zijn, maar straks wel.

De gemeente Hilversum behandelt momenteel de ingediende Zienswijzen en verwerkt ze in een definitieve notitie. De Zienswijzen worden getoetst aan alle voorschriften, normen en regels. Samen met de gemeente hebben we - al in een vroeg stadium van de voorbereiding van onze plannen - mogelijke bezwaren en zorgen geïdentificeerd. Daarom hebben externe specialistische partijen op voorhand verschillende onderzoeken gedaan. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn leidend geweest bij het opstellen van onze plannen en zijn belangrijk voor de toetsing van de Zienswijzen door de gemeente. We verwachten begin 2018 een definitieve notitie. Daarna is het aan de Gemeenteraad om de Wijziging bestemmingsplan goed te keuren.

Op basis van dit ‘wijziging bestemmingsplan’ konden belanghebbenden bij de gemeente Hilversum hun ‘Zienswijze’ zoals dat officieel heet indienen gedurende een periode van zes weken (vanaf eind september jl. tot en met begin november). Er is een aantal Zienswijzen ontvangen. Dit zijn enerzijds Zienswijzen die te maken hebben met bijvoorbeeld parkeren en geluid op en rondom onze hockeyclub.

Anderzijds gaat het om zorgen over de mogelijke effecten die de verplaatsing van het clubhuis en twee velden kunnen hebben op delen van het terrein die nu niet in gebruik zijn, maar straks wel.

De gemeente Hilversum behandelt momenteel de ingediende Zienswijzen en verwerkt ze in een definitieve notitie. De Zienswijzen worden getoetst aan alle voorschriften, normen en regels. Samen met de gemeente hebben we - al in een vroeg stadium van de voorbereiding van onze plannen - mogelijke bezwaren en zorgen geïdentificeerd. Daarom hebben externe specialistische partijen op voorhand verschillende onderzoeken gedaan. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn leidend geweest bij het opstellen van onze plannen en zijn belangrijk voor de toetsing van de Zienswijzen door de gemeente. We verwachten begin 2018 een definitieve notitie. Daarna is het aan de Gemeenteraad om de Wijziging bestemmingsplan goed te keuren.


_____________________________________________


Heb je voor die tijd vragen? Mail gerust naar [email protected]

 

Sponsor voucher van de maand


aupingsponsordealvandemaand

Fotoalbum

Bekijk de laatste fotos in ons fotoalbum
Gooische foto's


NieuwbouwCam


Nieuwbouw


Vouchers

Rabobank sponsor

Volvo clubbonus

Gooische Sponsor Vouchers

Verslagen

Deze week geen verslagen.
Meer verslagen

Diensten

zaterdag 30 oktober 2021 
08:00  Ouders/verzorgers van Kaja van der Windt Barmedewerker 
08:00  Ouders/verzorgers van Mara Kas Barmedewerker 
08:00  Kees van Traa Barmedewerker 
11:15  Maya Carson Barmedewerker 
11:15  Friedeliene Groeneveld Barmedewerker 
14:30  Ouders/verzorgers van Olivia de Boer Barmedewerker 
14:30  Ard Krak Barmedewerker 
zondag 31 oktober 2021 
07:45  Aurélie Smelt Wedstrijdtafel 
Meer diensten

Vandaag jarig

Bas van Lingen
Feline Peeperkorn
Talitha Mac-Lean
Meer verjaardagen

Facebook