Coronaprotocol

Corona-Protocol

Verantwoord hockeyen bij Gooische

Update 1 juni 2020

Per 29 april 2020 mag de jeugd tot en met 18 jaar weer trainen in de buitenlucht. Daarbij moeten de richtlijnen van RIVM worden gevolgd. Gooische wil daarnaast ook voldoen aan het algemeen sportprotocol dat door NOC*NSF samen met de sportbonden is opgesteld en door RIVM is getoetst en het specifiek hockeyprotocol opgesteld door de KNHB. Dit protocol is een levend document dat continue op de actuele ontwikkelingen wordt aangepast.

Hierbij gelden de volgende uitgangspunten

• Voor jeugd t/m 18 jaar (t/m de A) geldt dat trainingen onder begeleiding zijn toegestaan, zonder onderling rekening te houden met de 1,5 meter afstand. Competitiewedstrijden en toernooien blijven verboden.

• Voor volwassenen geldt dat trainingen onder begeleiding zijn toegestaan, mits men 1,5 meter afstand van elkaar in acht neemt. Competitiewedstrijden en toernooien blijven verboden.

• Clubhuizen en kleedkamers blijven gesloten.

• Ouders, verzorgers, kinderopvang-begeleiders hebben geen toegang tot de sportaccommodatie (zowel voor, tijdens als na de training).

Algemene veiligheids- & hygiëneregels bij Gooische voor spelers en trainers

1- Voor alles geldt: gezondheid is het belangrijkst en altijd gezond verstand gebruiken;

2- Blijf thuis als je een van de volgende (milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. Blijf ook thuis als iemand in jouw huishouden koorts (>38 C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Pas als iedereen 24 uur geen klachten heeft, dan mag een kind weer naar buiten en sporten.

3- Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief is getest op het Corona-virus. Na het laatste contact met deze persoon met het Corona-virus, blijf je 14 dagen thuis en ga je dus niet naar Gooische.

4- Afmeldingen voor trainingen (om welke reden dan ook), wordt op reguliere wijze gedaan, dus via de app. Niemand moet zich in deze tijd verplicht voelen om te komen. Tijdig afmelden is hierbij wel belangrijk.

5- Houdt de algemene hygiëneregels in acht: nies en hoest in je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes, schudt geen handen, vermijd het aanraken van je gezicht en was je handen met water en zeep vóór en ná je bezoek aan Gooische. Ook wordt er uiteraard niet gespuugd op het veld, laat staan je neus geleegd op het veld.

6- Houdt 1,5 meter afstand van iedereen. Dit geldt niet voor kinderen t/m 18 jaar.

7- De accommodatie van Gooische is gesloten voor iedereen die geen training heeft en voor iedereen die geen rol heeft bij training, toezicht of accommodatiebeheer. Dit betekent dat voorlopig kinderen ook niet mogen komen op de accommodatie om ‘vrij’ te spelen of een balletje te slaan. Op de accommodatie wordt waar nodig de looprichting aangegeven, maar door de ruimtelijke ligging van de velden en de ingangen zal de looprichting helder zijn.

8- Het clubhuis blijft gesloten voor iedereen, met uitzondering voor de trainers, de clubmanager – tevens de ‘Corona-coördinator’ – en degenen die en rol hebben bij toezicht of accommodatiebeheer, de ‘Corona-Marshalls’. Dit wordt ook duidelijk aangegeven bij de deuren van het clubhuis. Deze mensen kunnen het clubhuis binnen en de accommodatie op komen via de achter-ingang (de bar-ingang). In het clubhuis ligt de AED en EHBO-kist en dus bereikbaar voor de hiervoor genoemde personen.

9- Gooische heeft een Corona-coördinator: Jacques Nagel, de verenigingsmanager. Hij is het aanspreekpunt voor de Corona-Marshalls en de gemeente inzake de Corona-maatregelen. De Corona-Marshalls staan bij de ingang van de accommodatie en lopen bij toerbeurt rond op de accommodatie om te checken of iedereen zich houdt aan de regels. De Marshalls-groep bestaat uit vrijwilligers & trainers en zijn duidelijk herkenbaar.

10- In het clubhuis zijn voldoende zeep & papieren handdoekjes aanwezig voor bovengenoemde personen. Ook regelt Gooische voldoende desinfectie-gel, zodat de trainers na iedere training hun handen kunnen desinfecteren.

11- WC’s zijn in principe gesloten. Kinderen die trainen worden gevraagd om thuis naar de WC te gaan voordat ze naar Gooische kome. Ook de kleedkamers zijn gesloten en er is geen douchegelegenheid. Voor degenen die het clubhuis in mogen, worden de WC’s regelmatig schoongemaakt door een professionele externe organisatie.

12- Aan het einde van de dag worden materialen waar mogelijk schoongemaakt.

13- Doordat er geen mogelijkheid is om te schuilen, mogen de trainingen door een van de leden van het Technisch Management ruim van tevoren worden afgelast in geval van dreigend noodweer (onweer). Hierbij geldt "better safe than sorry”.

Trainingen door kinderen jonger dan 7 jaar (Pico’s & Kabouters)

Vanaf zondag 24 mei starten we weer met Kabouterhockey (kinderen van 6 jaar) en vanaf vrijdag 29 mei met Pico hockey (kinderen van 5 jaar). Gelet op de jonge leeftijd van deze groep kinderen, gelden – naast alle hiervoor opgenomen regels – een aantal zorgvuldigheidsmaatregelen.

Aankomst en vertrek

• Gooische vraagt de ouders om zoveel mogelijk met de fiets te brengen.

• Kinderen komen niet eerder dan 5 minuten voor aanvang naar de training en vertrekken direct bij einde training.

• Kinderen worden tot de ‘algemene ingang’ van Gooische gebracht door ouders ("kiss&goodbye”). Kinderen lopen zelf (eventueel met de fiets door de poort en stallen hun fiets netjes in de fietsenstalling) op de accommodatie van Gooische naar de begeleider.

• Ouders die hun kinderen met de auto brengen, rijden door tot de tweede ingang (dichtbij het clubhuis, ‘clubhuisingang’). Daar stappen de kinderen uit ("kiss&goodbye”) en lopen de poort door. Ouders wordt gevraagd niet te carpoolen met aantal kinderen die niet tot eigen huishouding horen.

• Bij de in- en uitgang staan een of meerdere begeleiders om de kinderen te begeleiden naar het veld.

• Na afloop van de training lopen de kinderen zelf (weer naar de fietsenstalling en lopen met hun fiets) de poort uit. Daarbuiten staan ouders hun kinderen op te wachten op de parkeerplekken die daarvoor vrij zijn gehouden. Kinderen die met de auto waren gekomen, lopen door de clubhuis-ingang naar buiten en zoeken zelf hun ouders op. Ouders wordt gevraagd tijdig te komen om hun kinderen op te vangen.

• Gooische houdt een groot aantal parkeerplaatsen buiten Gooische vrij waar wachtende ouders op 1,5 meter afstand van elkaar kunnen wachten.

Trainingen Kabouters (zondagochtend)

• De trainingen van de Kabouter jongens en de meisjes zijn gesplitst om een te grote groep te vermijden.

• De trainers nemen 1,5 meter afstand in acht ten opzichte van de kinderen.

• Naast 2 trainers, levert ieder team 1 ouder-begeleider aan. De begeleiders zijn 10 minuten voor aanvang aanwezig om de kinderen bij de poort op te vangen en het team naar het veld te brengen en brengt de kinderen ook weer naar de uitgang.

• De ouder-begeleiders staan tijdens de training buiten het veld en zijn het aanspreekpunt voor de kinderen om eventuele vragen, ongelukken of huilbuitjes van de kinderen uit het team op te vangen.

Trainingen Pico’s (vrijdagmiddag)

• De trainingen worden op het gebruikelijke tijdstip gegeven. De trainers houden 1,5 meter afstand in acht ten opzichte van de kinderen.

• Per training zijn er 1 à 2 ouder-begeleiders aanwezig om de kinderen bij de poort op te vangen en de kinderen naar het veld te brengen en - na de training - weer naar de uitgang te begeleiden. De ouder-begeleiders zijn 10 minuten voor aanvang aanwezig.

• De ouder-begeleider(s) staat/n tijdens de training buiten het veld en zijn het aanspreekpunt voor de kinderen om eventuele vragen, ongelukken of huilbuitjes van de kinderen op te vangen.

Trainingen door kinderen t/m 12 jaar

Gooische streeft ernaar om vanaf week 19 (4 mei 2020) te starten met trainingen voor kinderen t/m 12 jaar.

Aankomst en vertrek

• Ouders worden gevraagd zoveel mogelijk hun kinderen zelf naar Gooische te laten fietsen. Indien kinderen nog gebracht moeten worden, vraagt Gooische de ouders om zoveel mogelijk met de fiets te komen.

• Kinderen (en ouders) worden gevraagd niet eerder dan 5 minuten voor aanvang naar de training te komen en direct te vertrekken bij einde training.

• Kinderen worden tot de ‘algemene ingang’ van Gooische gebracht door ouders ("kiss&goodbye”). Kinderen lopen zelf met de fiets door de poort en stallen hun fiets netjes in de fietsenstalling op de accommodatie van Gooische.

• Ouders die hun kinderen met de auto brengen, rijden door tot de tweede ingang (dichtbij het clubhuis, ‘clubhuisingang’). Daar stappen de kinderen uit ("kiss&goodbye”) en lopen de poort door. Ouders wordt gevraagd niet te carpoolen met aantal kinderen die niet tot eigen huishouding horen.

• Kinderen lopen zelf naar het trainingsveld.

• Na afloop van de training lopen de kinderen zelf weer naar de fietsenstalling en lopen met hun fiets de poort uit. Daarbuiten staan ouders hun kinderen op te wachten op de parkeerplekken die daarvoor vrij zijn gehouden. Kinderen die met de auto waren gekomen, lopen door de clubhuis-ingang naar buiten en zoeken zelf hun ouders op. Ouders wordt gevraagd tijdig te komen om hun kinderen op te vangen.

• Gooische houdt een groot aantal parkeerplaatsen buiten Gooische vrij waar wachtende ouders op 1,5 meter afstand van elkaar kunnen wachten.

 Trainingen

• Gooische heeft voor iedere training een professionele – door Gooische betaalde – Hoofdtrainer. Hoofdtrainers krijgen A- & B-jeugdleden als hulptrainers. Dit coördineert Jongste Jeugd Commissie, Junioren Commissie samen met het Technisch Management. Gooische probeert voorlopig nog geen gebruik te maken van ouders als hulptrainer. Hierbij geldt:

- per spelersgroep van 1-7 personen, max 1 begeleider;
- per spelersgroep van 8-14 personen, max 2 begeleiders;
- per spelersgroep van 15-21 personen, max 3 begeleiders;
- per spelersgroep van meer dan 21 personen, max 4 begeleiders.

• Alle teams trainen maximaal 2 x per week. Dit betekent dat de lijnteams van de D één training minder hebben dan normaal.

• Waar nodig worden trainingen met 15 minuten ingekort zodat de af- & aanvoer van kinderen beter verloopt.

• Er wordt geen gebruik gemaakt van hesjes bij trainingen. Kinderen wordt gevraagd een donker & een licht t-shirt mee te nemen.

• Kinderen moeten hun eigen (gevulde) bidon meenemen.

• Iedereen is thuis verkleed; kleedkamers zijn dicht. Ouders wordt gevraagd erop toe te zien dat kinderen van te voren hebben geplast. De WC’s zijn in principe gesloten.

• Keepers moeten hun spullen al aan hebben voor start training, en bij voorkeur voor aankomst op de club. Voor de Maxi’s (9-10 jaar) geldt dat alleen de geïnteresseerde kinderen keeperstraining krijgen. Voor hen is er dus geen keeperstraining bij roulatie.

• Alleen trainers raken ballen en pionnen aan. Kinderen raken de ballen alleen met hun stick aan. De trainer legt dit ook telkens uit aan de kinderen.

Trainen door jeugd van 13 t/m 18 jaar (C – A categorie)

Gooische streeft ernaar om vanaf week 19 (4 mei 2020) te starten met trainingen voor de jeugd van 13 t/m 18 jaar (categorie C – A).

Aankomst en vertrek

• Jeugd komt zelf met de fiets naar Gooische. Zij parkeren hun fiets op de parkeerplekken (dus niet in de fietsenstalling) die daarvoor zijn vrijgehouden. Hiervoor heeft Gooische dranghekken nodig van de gemeente om de fietsen netjes te laten stallen.

• Jeugd wordt gevraagd niet eerder dan 5 minuten voor aanvang naar de training te komen en direct te vertrekken bij einde training.

• Na afloop van de training wordt iedereen gevraagd direct te vertrekken. De Trainers en de Corona-Marshalls zullen hier op letten

Trainingen

• Alle teams trainen maximaal 2 x per week. Dit betekent dat de lijnteams één training minder hebben dan normaal.

• Waar nodig worden trainingen 15 minuten inkort zodat de af- & aanvoer van jeugd beter verloopt. Ook worden de trainingen waar nodig per veld met een kwartier trapsgewijs ingedeeld om aankomst en vertrek van jeugd goed te laten verlopen. Een eventueel nieuw trainingsschema zal duidelijk gecommuniceerd worden via de Gooische App en op de website.

• Er wordt geen gebruik gemaakt van hesjes bij trainingen. Iedereen wordt gevraagd een donker & een licht t-shirt mee te nemen.

• Jeugd moet eigen (gevulde) bidon meenemen.

• Iedereen is thuis verkleed; kleedkamers zijn dicht. Keepers moeten hun spullen al aan hebben voor start training.

• Trainers geven aan waar iedereen hun spullen kan neerleggen met inachtneming van de 1,5 meter regel.

• De 1,5 meter blijft gelden tussen de trainers en tussen de trainers en de kinderen.

• Alleen trainers raken ballen en pionnen aan. Jeugd raken de ballen alleen met hun stick aan. De trainer legt dit ook telkens uit aan de jeugd.

Trainen door Senioren, Veteranen en Trimmers

Gooische streeft ernaar dat er vanaf 14 mei getraind kan worden door volwassenen, dit zal door de week in de avond gebeuren.

 Algemeen

• Het absoluut niet is toegestaan om eigen drankjes mee te nemen en te nuttigen na afloop van de training.

• Gooische vraagt spelers zoveel mogelijk met de fiets komen wegens beperkte parkeergelegenheid voor auto’s en de fietsen buiten de accommodatie te parkeren tussen de dranghekken.

• De leeftijdscategorie 18+ is gebonden aan de 1,5 meter regel. Gemeente Gooische Meren heeft als extra voorwaarde gesteld dat volwassen sporters buiten trainen in groepen van maximaal 10 personen (inclusief begeleider).

Trainingen

• Gelet op de 1,5 meter afstandsregel, kan de 18+ groep geen (onderlinge) wedstrijdjes doen.

• Er mogen maximaal 20 personen (inclusief begeleiding) op 1 veld, met dien verstande dat bij volwassenen de groepsgrootte uit maximaal 10 personen bestaat.

Is de trainingsgroep groter dan 10 personen, dan wordt de groep dus gesplitst en verdeeld over de twee helften van het veld.

• Senioren-, Veteranen- en Trimteams mogen enkel en alleen trainen als het team zich heeft opgeven en is opgenomen in het trainingsschema dat speciaal voor de Corona-tijd wordt opgesteld.

• Spelers mogen alleen eigen materiaal aanraken, zoals stick en bidon water.

• Er wordt getraind zonder hesjes (spelers nemen zelf een donker en licht shirt mee).

• De spelers raken de bal alleen met hun stick aan. De trainer is de enige die de ballen en ander trainingsmateriaal zoals pilonnen met de hand aanraakt. Is er geen trainer, dan wordt in het team iemand aangesteld die deze rol op zich neemt en die erop let dat er wordt getraind conform het Corona-protocol.

Communicatie vanuit Gooische

Het protocol is een levend document dat telkens wordt bijgewerkt en beschikbaar is voor alle leden via de website. Op Website en Sociale media worden de belangrijkste regels gecommuniceerd. Bij de ingang komen borden met de meest belangrijke regels.

 

Fotoalbum

Bekijk de laatste fotos in ons fotoalbum
Gooische foto's


VacatureAdvertentie

Rabobank sponsor

Volvo clubbonus

Gooische Sponsor Vouchers

Verslagen

Deze week geen verslagen.
Meer verslagen

Diensten

zaterdag 22 augustus 2020 
08:00  Emile Stuyt Barmedewerker 
08:00  Geert Frank Barmedewerker 
08:00  Ouders/verzorgers van Julia Groten Barmedewerker 
11:15  Ouders/verzorgers van Lucas van Hofwegen Barmedewerker 
11:15  Ilja Galama Barmedewerker 
11:15  Ouders/verzorgers van Julia Groten Barmedewerker 
14:30  Lars Dirkze Barmedewerker 
14:30  Ferry Niers Barmedewerker 
Meer diensten

Vandaag jarig

Olivier van Loon
Gwen van Mansum
Reinier Versluis
Meer verjaardagen

Facebook