Contributies, entreegelden en bijdragen

Seizoen 2018-2019

Contributies, entreegelden en bijdragen

(zoals vastgesteld op de ALV van 19 juni 2018)


Veld

 SENIOREN    Euro
 Veteranen    404,00
 Senioren (25+)    404,00
 Trimhockey    252,00
 Studenten (18 t/m 24)    252,00
     
 JUNIOREN    
 Junioren A t/m D    404,00
 Mini / Maxi (zat en zon)    373,00
 Benjamin (zat en zond)    262,00
 Kabouters    200,00
 Pico    50,00
     
 Niet-spelend lidmaatschap    145,00
 Rolstoel hockey (vrijgesteld van entreegeld en bijdragen)    50,00
     
 ENTREEGELDEN / TOESLAGEN / BIJDRAGEN    
 Entreegeld Veteranen en Senioren (30+)
 250,00
 Entreegeld Trimhockey    250,00
 Entreegeld Studenten en Senioren (30-)     geen
 Entreegeld Junioren    250,00
 Entreegeld 2e jaars A    125,00
 Entreegeld ex ZoJeCo   125,00
 Entreegeld Kabouters / Pico     geen
     
     
 Reserveringsbijdrage voor alle leden    25,00
 Kledingbijdrage (Jongste Jeugd, Junioren, Senioren, Veteranen)    12,50
     
 Tophockeybijdrage 1e lijnelftallen (A1, B1, C1, D1)    122,50
 Tophockeybijdrage 2e lijnelftallen (B2)    60,00
 Tophockeybijdrage 2e lijnelftallen (C2, D2)    90,00
     

Zaal

Breedte teams:

EUR 90 (competitie en training 1 x week in de Sportzaal)
EUR 75 (competitie en training 1 x per week in de Gymzaal) 

Lijn teams:

EUR 175 (competitie en training 2 x week in de Sporthal)
EUR 150 (competitie en training 2 x per week in combinatie Sporthal / Sportzaal)

De hoogte van de contributie voor zaalhockey is afhankelijk van de trainingsfaciliteit (in uren en in ruimte) die het team krijgt aangeboden door de club. De hoogte van het bedrag hangt samen met de soort hal en het aantal uur dat je traint. De kosten verschillen dus per team. 

Mocht je vragen hebben, stel deze via [email protected]


OVERIGE TOESLAGEN

Reserveringsbijdrage (standaard voor alle leden)

Er wordt naast de veld contributie een reserveringsbijdrage geheven van euro 25,00 per lid. Het bestuur voorziet doorlopend grote investeringen in de velden.
Om deze investeringen te kunnen doen, bouwen wij een reserveringspot op. Hiermee kunnen wij een gedeelte van de investeringen betalen en zijn wij ook makkelijker in staat externe financiering te regelen voor het resterende gedeelte. Deze bijdrage is goedgekeurd door de ALV.

Kledingbijdrage 2018-2019

Met ingang van het seizoen 2017-2018 heeft Gooische nieuwe sponsoren voor de shirts en een nieuwe leverancier van het Gooische clubtenue. Zoals aangenomen in de ALV van december jl. en gecommuniceerd in de nieuwsbrief van 16 december 2016 gaan we, met de komst van deze nieuwe leverancier, over op een nieuwe regeling voor de wedstrijdshirts.
Hierbij krijgen alle leden (behalve pico, kabouters en trimhockey) een clubshirt voor 3 jaar. Na drie seizoenen wordt dit ingeruild voor een nieuw shirt. Hiervoor rekent Gooische een vergoeding van € 12,50 per seizoen. Dit geldt alleen voor het clubshirt.
Rokjes, shorts en sokken kun je gewoon blijven dragen of zelf aanschaffen bij Hockey Republic, net als het uit-shirt.

Automatische incasso 2018-2019

De contributie (en overige kosten) van de leden wordt via automatische incasso geïnd. De automatische incasso is verplicht voor alle leden en overige aangeslotenen.

De automatische incasso kan in één keer worden geïnd in augustus of in drie keer in augustus, september en oktober. Afwijkende regelingen kunnen aangevraagd worden bij de ledenadministratie voor aanvang van het nieuwe seizoen.

Ook andere kosten (bv boetes, scheidrechtersexamen e.d.) die in relatie staan tot het lidmaatschap en club zullen via automatische incasso worden geïncasseerd. 

De incasso wordt automatisch ingetrokken als een lid/vrijwilliger heeft opgezegd.


Incasso datum 2019-2020

De betaaldatum is voor komend seizoen bepaald op vrijdag 23 augustus 2019. Dat betekent dat de automatische incasso dit jaar op of omstreeks vrijdag 23 augustus 2019 zal plaatsvinden en dat leden zonder automatische incasso er zorg voor moeten dragen dat de contributie ook op uiterlijk vrijdag 23 augustus 2019 op onze rekening staat.

Bij termijnbetalingen zijn de volgende incassodata (2) 28 september en (3) 26 oktober 2019.


Leden zonder automatische incasso

Indien de incasso meerdere malen is mislukt, wordt de betaalmodus op factuur gezet en de contributie met € 25,- per lid verhoogd. 

Hier vind je het formulier tot opdracht voor automatische incasso.


Let op bij late aanmeldingen

Nieuwe leden die zich aanmelden na 15 oktober 2018 kunnen géén gebruik meer maken van de termijnbetalingen.
Er geldt dan slechts nog maar de mogelijkheid van 1 termijn.


Aanmaningen en boetes

Als de automatische incasso niet kan worden geïnd volgt: 

  1. Bij de eerste keer (na 15 dagen) een aanmaning
  2. Bij de tweede keer (na 30 dagen) een administratieve boete van € 10,00
  3. Bij de derde keer (na 45 dagen) een boete van € 25,00 en
  4. Bij de vierde keer (na 60 dagen) een boete van € 45,00 
  5. Bij de vijfde keer volgt er een speelverbod en zullen wij onze vordering overdragen ter incasso.


Oud-leden die weer lid willen worden

Ben je langer dan 5 jaar geen lid meer geweest van Gooische? 
Dan zijn de entreegelden weer op jou van toepassing. Je moet je dan opnieuw aan melden via de aanmeldprocedure.


Verzending factuur

De factuur voor de contributie wordt per e-mail verstuurd. Heb je geen mail met factuur ontvangen dan klopt je mailadres in onze administratie niet en kan de club je niet bereiken. Dit is je eigen verantwoordelijkheid. Je kunt je e-mailadres (en telefoon) zelf aanpassen onder 'Mijn Gooische'.  Bij vragen: [email protected]

Je kunt ook o.a. je eigen factuur bekijken in > Mijn Gooische (>inloggen) onder facturen.


NAW
Zorg dat de club te allen tijde over je juiste gegevens (Naam, Adres, Woonplaats, mobiel, e-mail) beschikt zodat je altijd in verbinding staat met de club. Het is de verantwoordelijkheid van ieder lid om hier zelf voor te zorgen.


Bankrekeningnummer


Rabobank NL37RABO0141378441 t.n.v. Gooische Hockey Club, Bussum. 

Betalingsregeling?

Een verzoek voor een speciale betalingsregeling voor het seizoen 2018-2019 moet schriftelijk bij de ledenadministratie worden ingediend vóór 1 augustus 2018.

Iedere betalingsregeling is slechts voor het lopende seizoen geldig en moet dus ieder seizoen opnieuw worden aangevraagd. Een en ander conform het contributiereglement van de club.

Deelname aan collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering KNHB

Alle spelende en niet-spelende leden van de Gooische Hockeyclub zijn via de KNHB verzekerd voor schade door ongevallen als gevolg van het hockeyen.
Deze verzekering is van kracht "tijdens alle trainingen, wedstrijden, vergaderingen en andere activiteiten, alsmede tijdens het rechtstreeks gaan naar en komende van de plaats van deze activiteiten, mits georganiseerd door of op initiatief van de Gooische Hockeyclub of de KNHB."
Via www.knhb.nl kun je met een online formulier de schade online melden.

Niet-leden zijn niet verzekerd! Let op: Trainingsleden en trimhockeyers zijn niet speelgerechtigd voor competitiewedstrijden en daarom niet verzekerd.
Niet-leden vallen niet onder de verzekering. Dat geldt dus voor sporters, die géén lid zijn van de Gooische Hockeyclub.
Los van het feit dat zij alleen al om die reden niet mogen meetrainen of -spelen (zgn. zwartspelers) zijn zij ook niet verzekerd.

Slotbepaling

Aan deze opsomming van contributies e.d. kunnen geen rechten worden ontleend. Contributies zijn statutair bij vooruitbetaling verschuldigd. Het contributiereglement is bindend. Voor vragen kun je mailen met de ledenadministratie: [email protected].