Contributies en entreegelden

 

Contributies Seizoen 2017-2018

(zoals vastgesteld op de ALV van 29 juni 2017)


Veld

SENIOREN euro
Senioren  400,00
Veteranen  400,00
Dames dinsdag Veteranen
320,00
Jong Senioren (18 t/m 24) en Trimhockey 250,00

JUNIOREN

Junioren (A/D) 400,00
Mini/Maxi (Za en Zo) 370,00
Benjamin (Za en Zo) 260,00
Kabouterhockey (Zo) 200,00
Pico hockey (per blok)   60,00
Niet spelend lid 170,00


Entreegeld Senioren 30+ 250,00
Entreegeld Senioren 30- geen
Entreegeld Junioren 250,00
Entreegeld ZoJeCo 125,00
Entreegeld Kabouters / Pico geen


Reserveringsbijdrage voor alle leden 25,00


Tophockey bijdrage 1e lijnelftallen (A1 t/m D1) 122,50
Tophockey bijdrage 2e lijnelftallen (A2 t/m B2) 60,00
Tophockey bijdrage 2e lijnteams (C2-D2) 90,00

 Zaal

De hoogte van de contributie voor zaalhockey is afhankelijk van de trainingsfaciliteit (in uren en in ruimte) die het team krijgt aangeboden door de club. De hoogte van het bedrag hangt samen met de soort hal en het aantal uur dat je traint. De kosten verschillen dus per team. 

De hieronder staande kosten zijn een indicatie geldend voor de breedteteams: 

  • EUR 90 (competitie en training 1 x week in de Sportzaal)
  • EUR 75 (competitie en training 1 x per week in de Gymzaal)

 Mocht je vragen hebben, stel deze via [email protected]


Reserveringsbijdrage (standaard voor alle leden)

Er wordt naast de veld contributie een reserveringsbijdrage geheven van 25,- euro per lid. Het bestuur voorziet doorlopend grote investeringen in de velden.
Om deze investeringen te kunnen doen, bouwen wij een reserveringspot op. Hiermee kunnen wij een gedeelte van de investeringen betalen en zijn wij ook makkelijker in staat externe financiering te regelen voor het resterende gedeelte. Deze bijdrage is goedgekeurd door de ALV.

Automatische incasso

De contributie (en overige kosten) van de leden wordt verplicht via automatische incasso geïnd. 

De automatische incasso kan in één keer worden geïnd in augustus of in drie keer worden geïnd in augustus, september en oktober. 

Ook andere kosten (bv boetes, scheidrechtersexamen e.d.) die in relatie staan tot het lidmaatschap zullen via automatische incasso worden geïncasseerd. 
De incasso wordt automatisch ingetrokken als een lid heeft opgezegd.


Incasso datum

De betaaldatum is voor komend seizoen bepaald op vrijdag 25 augustus 2017. Dat betekent dat de automatische incasso dit jaar op of omstreeks vrijdag 25 augustus 2017 zal plaatsvinden en dat leden zonder automatische incasso er zorg voor moeten dragen dat de contributie ook op uiterlijk vrijdag 25 augustus 2017 op onze rekening staat.


Leden zonder automatische incasso

Indien de incasso meerdere malen is mislukt, wordt de betaalmodus op factuur gezet en de contributie met € 25,- per lid verhoogd. 

Hier vind je het formulier tot opdracht voor automatische incasso.


Termijnen

De automatische incasso wordt in één termijn geïnd (25 augustus 2017) of in drie termijnen (25 aug/ 25 sept/ 25 okt).
Afwijkende verzoeken kun je sturen naar [email protected]


Let op bij late aanmeldingen:

Nieuwe leden die zich aanmelden na 15 oktober 2017 kunnen géén gebruik meer maken van de termijnbetalingen. Er geldt dan slechts nog maar de mogelijkheid van 1 termijn.


Aanmaningen en boetes

Als de automatische incasso niet kan worden geïnd volgt: 

  1. Bij de eerste keer (na 15 dagen) een aanmaning
  2. Bij de tweede keer (na 30 dagen) een administratieve boete van € 10,00
  3. Bij de derde keer (na 45 dagen) een boete van € 25,00 en
  4. Bij de vierde keer (na 60 dagen) een boete van € 45,00 
  5. Bij de vijfde keer volgt er een speelverbod en zullen wij onze vordering overdragen ter incasso.


Oud-leden die weer lid willen worden

Ben je langer dan 5 jaar geen lid meer geweest van Gooische? 
Dan zijn de entreegelden weer op jou van toepassing. Je moet je dan opnieuw aan melden via de aanmeldprocedure.


Verzending factuur

De factuur voor de contributie wordt per e-mail verstuurd. Heb je geen mail met factuur ontvangen dan klopt je mailadres in onze administratie niet en kan de club je niet bereiken. Dit is je eigen verantwoordelijkheid. Je kunt je e-mailadres (en telefoon) zelf aanpassen onder 'Mijn Gooische'.  Bij vragen: [email protected]

Je kunt ook o.a. je eigen factuur bekijken in > Mijn Gooische (>inloggen) onder facturen.


NAW
Zorg dat de club te allen tijde over je juiste gegevens (Naam, Adres, Woonplaats, mobiel, e-mail) beschikt zodat je altijd in verbinding staat met de club. Het is de verantwoordelijkheid van ieder lid om hier zelf voor te zorgen.


Bankrekeningnummer

Rabobank NL37RABO0141378441 t.n.v. Gooische Hockey Club, Bussum. 


Betalingsregeling?

Een verzoek voor een speciale betalingsregeling voor het seizoen 2017-2018 moet schriftelijk bij de ledenadministratie worden ingediend vóór 1 augustus 2017.
Iedere betalingsregeling is slechts voor het lopende seizoen geldig en moet dus ieder seizoen opnieuw worden aangevraagd. Een en ander conform het contributiereglement van de club.


Slotbepaling

Aan deze opsomming van contributies e.d. kunnen geen rechten worden ontleend. Contributies zijn statutair bij vooruitbetaling verschuldigd. Het contributiereglement is bindend. Voor vragen kun je mailen met de ledenadministratie: [email protected].

 

Fotoalbum

Bekijk de laatste fotos in ons fotoalbum
Gooische foto's


Agenda van de week

Deze week geen agendapunten.
Meer agendapunten

Agenda van de week

Nog geen agenda punten.

Verslagen

Deze week geen verslagen.
Meer verslagen

Diensten

zaterdag 20 januari 2018 
07:45  Sylke Poort Wedstrijdtafel 
07:45  Pepper van Kouterik Wedstrijdtafel 
zaterdag 27 januari 2018 
07:45  Thijs Vignaux Wedstrijdtafel 
07:45  Sofia van der Pluijm Wedstrijdtafel 
zaterdag 3 februari 2018 
07:45  Bendt van Beek Wedstrijdtafel 
07:45  Fay van Kooten Wedstrijdtafel 
zaterdag 10 februari 2018 
07:45  Madelief Man Wedstrijdtafel 
07:45  Bo Simoons Wedstrijdtafel 
Meer diensten

Vandaag jarig

Maarten Steyerberg
Pieter de Mol van Otterloo
Sofie Man
Meer verjaardagen

Facebook

Twitter