Gooische Missie

Missie:
"Gooische is een familieclub waar sportiviteit, prestatie en plezier hand in hand gaan”

Doelstellingen:

1. Familieclub
Voor alle ouders, kinderen en spelers is het veilig en gezellig om op Gooische te sporten of te zijn. We verwachten en stimuleren dat zoveel mogelijk ouders in de vereniging participeren (zowel degenen die hockeyen, gehockeyd hebben als diegenen die nooit gehockeyd hebben). Het creëren van een 'van en door de leden'-klimaat i.p.v. 'van en voor de leden'. Tevens worden regelmatig acties ondernomen ter bevordering van sportiviteit, respect en discipline en op maatschappelijk gebied.

2. Hockey Algemeen
a) Jeugd over de volle breedte opleiden volgens het Gooische Jeugdhockeyplan met als basis de Gooische Hockeyfilosofie
b) Begeleiding en training aanbieden passend bij het spelniveau en de ambitie
c) Plezier in het hockey voor iedereen

3. Tophockey
a) Faciliteiten bieden met een realistische ambitie:
b) Jeugd over de volle lengte opleiden volgens het Gooische Jeugdhockeyplan met als basis de Gooische Hockeyfilosofie.
c) Jeugd: 1e teams IDC en waar mogelijk landelijk, de tweede teams minimaal 1e klasse.
d) Dames 1 en Heren 1 stabiel in de Overgangsklasse

4. Seniorenleden/teams
Het behoud van het aantal seniorenleden/teams met een streven van een jaarlijkse groei van minimaal 1 seniorenteam om een evenwichtige balans te hebben in de vereniging.

5. Commissies
Een transparante opzet van alle commissies, zowel organisatorisch als financieel, met een heldere taakverdeling en een goede communicatie, zowel onderling als naar de leden.

6. Accommodatie
Vernieuwen (veld 1, 2 en 3) en op niveau houden van onze mooie accommodatie, waardoor de club uiteindelijk zal beschikken over drie water/semi-watervelden, twee zandvelden en twee miniveldjes.

7. Sponsoring
a) Professionaliseren Gooische sponsorbeleid.
b) Gooische Businessclub uitbreiden met nieuwe leden tot +100

8. Financiën
De gezonde financiële situatie van Gooische bewaken, zodat we de continuïteit van een goed georganiseerde opleiding en top- en breedtehockey kunnen waarborgen, waarbij de afhankelijkheid van sponsorbijdragen beheersbaar blijft. Stelregel blijft: eerst inkomsten, dan uitgaven.

ad 1 - Familieclub
a) Gezellig: continueren, en waar mogelijk, uitbreiden van sfeerbepalende evenementen en activiteiten, geprofessionaliseerde horeca continueren, accommodatie goed verzorgen en onderhouden
b) Participeren: zo breed mogelijk oriënteren voor vacatures in commissies via nieuwsbrief, website en vrijwilligerscommissie
c) Discipline, sportiviteit, respect en maatschappelijke initiatieven: 
  1. Meedoen aan KNHB-campagne Sportiviteit & Respect
  2. Gooische Hockeycode afstoffen en opnieuw onder de aandacht brengen
  3. Vernieuwen en implementeren diverse gedragsregels zoals vermeld in de Gooische Hockey Code (Gedragscode voor trainers invoeren, campagne 'houdt mijn GOOISCHE schoon' etc.)

ad 2 - Hockey junioren en jongste jeugd:
a) Activiteiten en organisatie van Juniorencommissie en Jongste Jeugdcommissie optimaliseren. De JC heeft eindverantwoordelijkheid over alle junioren-breedteteams. De JJC heeft eindverantwoordelijkheid over alle jongste-jeugdteams
b) De pijlers van de Gooische Hockey-Filosofie (de spelopvatting) vaststellen en het op basis hiervan het Gooische Jeugdhockeyplan (manier van trainen en wedstrijd spelen) verder inhoud geven.
c) Professionals inhuren voor opleiden van spelers, trainers en coaches volgens het Gooische Jeugdhockeyplan
d) De trainers (vaak spelers uit hogere 1e of 2e jeugdteams) volgen verplicht een aantal opleidingsmiddagen/avonden per jaar
e) Minimaal 1x/2x per week goed georganiseerde training
f) Er worden jaarlijks heldere keuzes gemaakt en gecommuniceerd over besteding van geld. Hierbij worden de vereiste middelen voor Junioren en Jongste Jeugd hockey vrijgehouden.
g) Bevorderen van doorstroom jeugd naar senioren d.m.v. proactieve aanpak in samenwerking met Commissie Senioren Breedte
h) Kwaliteit trainingen Jongste Jeugd verhogen door opleiden o.b.v. Gooische Jeugdhockeyplan en middels inzet van Technisch Manager Jongste Jeugd
i) Er worden jaarlijks heldere keuzes gemaakt en gecommuniceerd over besteding van geld.

ad 3 - Tophockey:
a) Activiteiten en organisatie van Commissie Tophockey verder optimaliseren (D1+2, H1+2, A-D jeugd 1 en 2 teams)
b) De pijlers van de Gooische Hockey Filosofie (de dpelopvatting) vaststellen en het op basis hiervan het Gooische Jeugdhockey Plan (manier van trainen en wedstrijd spelen) verder inhoud geven.
c) Installatie en implementatie van de Technisch Organisatie en activiteiten en organisatie verder optimaliseren o.a. door vastleggen taken, bevoegdheden volgens uitgangspunten Gooische Jeugdhockey Plan
d) Professionals inhuren voor opleiden spelers, trainers en coaches volgens het Gooische Jeugdhockey Plan
e) Behouden van de huidige trainingsintensiteit voor 1-teams in A, B, C om aansluiting met top te houden (3x per week trainen)
f) Jaarlijkse update en publicatie van richtlijnen indelingen en selecties Jeugdteams Gooische op site.
g) Bevorderen van doorstroom jeugd naar senioren d.m.v. proactieve aanpak in samenwerking met Commissie Senioren Breedte.
h) Extra aandacht voor 'talenten' in de jeugd middels meetrainen/spelen met hogere teams, waaronder ook de senioren tophockeyteams (H1/H2/D1/D2).
i) Door opzetten keepersschool kwaliteit keepers verhogen en voldoende kinderen enthousiast krijgen voor keepen (ook voor breedte)
j) Er worden jaarlijks heldere keuzes gemaakt en gecommuniceerd over besteding van geld.

ad 4 - Hockey Senioren:
a) Activiteiten en organisatie van de Breedte Hockey Senioren Cie (voor alle senioren teams behalve H1+2 en D1+2 en trimhockey) met eigen budget verder uitbouwen en verbeteren.
b) 1 x per week training voor alle senioren teams door gekwalificeerde trainers
c) Vergroten aantal Senioren Teams op Gooische om daarmee een evenwichtige leeftijdverdeling te hebben
d) Bevorderen van doorstroom jeugd naar senioren d.m.v. proactieve aanpak in samenwerking met Junioren en top hockey commissie.
e) Trimhockey afdeling enthousiast en gemotiveerd houden door professionele training aan te bieden
f) Onderzoek naar het aanbieden van andere Hockeyvormen en Sporten op de Gooische Hockeyclub.
g) Organisatie senioren toernooien/evenementen

ad 5 - Transparante organisatie en communicatie:
a) Organisatie: commissies hebben duidelijke taken en verantwoordelijkheden en beheren een eigen budget. Iedere commissie voorzitter valt rechtstreeks onder een bestuurslid. Taken voor de (veelal) vrijwilligers goed afbakenen en overzichtelijk houden(ook qua tijdsbesteding).
b) Tophockey en Breedtehockey commissie werken nauw samen
c) Een clubmanager vervult een aantal sleuteltaken op het gebied van accommodatie, materialen, trainingsschema's en de bar etc.
d) Communicatie: Verfraaide website en e-mail nieuwsbrieven zijn de twee hoofdcommunicatiemiddelen.
e) Opzetten en communicatie van Gooische Jaarkalender ( Hockey & Niet-Hockey Activiteiten)

ad 6 - Bar & Accommodatie:
a) Geprofessionaliseerde bar continueren en geboden service en kwaliteit op peil houden en waar mogelijk verbeteren.
b) Onderhoud en verbeterwerkzaamheden door eigen leden starten (bijvoorbeeld "klus commissie")
c) Een commissie breidt vervanging veld 1, 2 en 3 voor.
d) Aanpassen/Uitbreiden fietsenstalling en parkeerplaats(en)
e) Onderzoek naar renovatie of vernieuwen van Gooische clubhuis
f) Meer en eventueel multifunctioneel gebruik stimuleren van ons clubhuis (verhuur).

ad 7 - Sponsoring:
a) Nieuwe opzet sponsorcommissie met taakstellend budget
b) Vergroten aantal Partners Gooische Jeugdhockey Plan
c) Uitbreiden Gooische Businessclub naar +100 leden
d) Oprichten Club van 100

ad 8 - Financiën:
a) Er worden geen risico's genomen t.a.v. bestedingen voor Technische Organisatie en Tophockey
b) Bij tegenvallende inkomsten wordt het uitgavenpatroon hier direct op aangepast.
c) Vergroten sponsorinkomsten Gooische Hockeyclub
d) Winstgevendheid Bar op niveau houden

Overigen:
De Arbitragecommissie valt rechtstreeks onder het bestuur en heeft een eigen budget voor o.a. een opleidingsprogramma en CS+
 

Sponsor voucher van de maand


aupingsponsordealvandemaand

Fotoalbum

Bekijk de laatste fotos in ons fotoalbum
Gooische foto's


NieuwbouwCam


Nieuwbouw


Vouchers

Rabobank sponsor

Volvo clubbonus

Gooische Sponsor Vouchers

Verslagen

Deze week geen verslagen.
Meer verslagen

Diensten

zaterdag 30 oktober 2021 
08:00  Ouders/verzorgers van Kaja van der Windt Barmedewerker 
08:00  Ouders/verzorgers van Mara Kas Barmedewerker 
08:00  Kees van Traa Barmedewerker 
11:15  Maya Carson Barmedewerker 
11:15  Friedeliene Groeneveld Barmedewerker 
14:30  Ouders/verzorgers van Olivia de Boer Barmedewerker 
14:30  Ard Krak Barmedewerker 
zondag 31 oktober 2021 
07:45  Aurélie Smelt Wedstrijdtafel 
Meer diensten

Vandaag jarig

Feline Peeperkorn
Sofia Meerts
Philip van Gerrevink
Meer verjaardagen

Facebook