Club organisatie Regl verw pers gegevens


Reglement verwerking persoonsgegevens

Gooische Hockeyclub

 

Dit reglement is van toepassing op alle leden en vrijwilligers van Gooische, alsmede op alle daartoe aangewezen derden, die in het kader van hun activiteiten voor Gooische persoonsgegevens verwerken als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG).

1.  Persoonsgegevens mogen uitsluitend worden verwerkt in overeenstemming met de van tijd tot tijd geldende Privacyverklaring Gooische Hockeyclub.

2.  Persoonsgegevens dienen op zorgvuldige wijze te worden verwerkt (waaronder o.a. begrepen het gebruik, opslaan en delen).

3.  Persoonsgegevens mogen uitsluitend worden verwerkt indien daar een redelijke noodzaak voor bestaat. Toegang tot persoonsgegevens wordt zo veel mogelijk beperkt.

4.  Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

5.  Persoonsgegevens dienen vertrouwelijk te worden behandeld.

6.  Er dienen passende beveiligingsmaatregelen te worden getroffen, zoals het gebruik van sterke wachtwoorden en het regelmatig wisselen van wachtwoord.

7.  Datalekken dienen direct te worden gemeld aan [email protected]
 

Fotoalbum

Bekijk de laatste fotos in ons fotoalbum
Gooische foto's


Advertentie

Agenda van de week

Deze week geen agendapunten.
Meer agendapunten

Agenda van de week

Nog geen agenda punten.

Diensten

zaterdag 1 juni 2019 
07:45  Koen Douma Wedstrijdtafel 
07:45  Nout Haanen Wedstrijdtafel 
08:00  Ouders/verzorgers van Noa Boterman Barmedewerker 
08:00  Ronalda van Kemenade Barmedewerker 
08:00  Robert Jan Kaper Barmedewerker 
10:30  Gilles Bennebroek Gravenhorst Wedstrijdtafel 
10:30  Bram Kleinmeijer Wedstrijdtafel 
11:15  Luc Jansen Barmedewerker 
Meer diensten

Vandaag jarig

Tijn Verdier
Gijs ten Veen
Joris Poldermans
Meer verjaardagen

Facebook