Club organisatie Regl verw pers gegevens

Reglement verwerking persoonsgegevens

Gooische Hockeyclub

Dit reglement is van toepassing op alle leden en vrijwilligers van Gooische, alsmede op alle daartoe aangewezen derden, die in het kader van hun activiteiten voor Gooische persoonsgegevens verwerken als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG).

1.Persoonsgegevens mogen uitsluitend worden verwerkt in overeenstemming met de van tijd tot tijd geldende Privacyverklaring Gooische Hockeyclub.

2.Persoonsgegevens dienen op zorgvuldige wijze te worden verwerkt (waaronder o.a. begrepen het gebruik, opslaan en delen).

3.Persoonsgegevens mogen uitsluitend worden verwerkt indien daar een redelijke noodzaak voor bestaat. Toegang tot persoonsgegevens wordt zo veel mogelijk beperkt.

4.Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

5.Persoonsgegevens dienen vertrouwelijk te worden behandeld.

6.Er dienen passende beveiligingsmaatregelen te worden getroffen, zoals het gebruik van sterke wachtwoorden en het regelmatig wisselen van wachtwoord.

7.Datalekken dienen direct te worden gemeld aan [email protected]
 

Fotoalbum

Bekijk de laatste fotos in ons fotoalbum
Gooische foto's


Advertentie
Agenda van de week

Deze week geen agendapunten.
Meer agendapunten

Agenda van de week

Nog geen agenda punten.

Verslagen

Deze week geen verslagen.
Meer verslagen

Diensten

zaterdag 26 januari 2019 
08:30  Olivier Olijve Wedstrijdtafel 
08:30  Tom Braskamp Wedstrijdtafel 
10:00  Olivier Ploegmakers Wedstrijdtafel 
10:00  Duco Brouwer Wedstrijdtafel 
zaterdag 2 februari 2019 
08:30  Tristan Glover Wedstrijdtafel 
08:30  Olivier van Zessen Wedstrijdtafel 
10:00  Tijn Huidink Wedstrijdtafel 
10:00  Friso Janson Wedstrijdtafel 
Meer diensten

Vandaag jarig

Pieter de Mol van Otterloo
Ernst Elhorst
Sofie Man
Meer verjaardagen

Facebook