Club organisatie Regl verw pers gegevens

Reglement verwerking persoonsgegevens

Gooische Hockeyclub

Dit reglement is van toepassing op alle leden en vrijwilligers van Gooische, alsmede op alle daartoe aangewezen derden, die in het kader van hun activiteiten voor Gooische persoonsgegevens verwerken als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG).

1.Persoonsgegevens mogen uitsluitend worden verwerkt in overeenstemming met de van tijd tot tijd geldende Privacyverklaring Gooische Hockeyclub.

2.Persoonsgegevens dienen op zorgvuldige wijze te worden verwerkt (waaronder o.a. begrepen het gebruik, opslaan en delen).

3.Persoonsgegevens mogen uitsluitend worden verwerkt indien daar een redelijke noodzaak voor bestaat. Toegang tot persoonsgegevens wordt zo veel mogelijk beperkt.

4.Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

5.Persoonsgegevens dienen vertrouwelijk te worden behandeld.

6.Er dienen passende beveiligingsmaatregelen te worden getroffen, zoals het gebruik van sterke wachtwoorden en het regelmatig wisselen van wachtwoord.

7.Datalekken dienen direct te worden gemeld aan [email protected]
 

Fotoalbum

Bekijk de laatste fotos in ons fotoalbum
Gooische foto's


Agenda van de week

Deze week geen agendapunten.
Meer agendapunten

Agenda van de week

Nog geen agenda punten.

Verslagen

Deze week geen verslagen.
Meer verslagen

Diensten

zaterdag 8 september 2018 
07:45  Jason van der Plas Wedstrijdtafel 
07:45  Fiene Beuningh Wedstrijdtafel 
08:00  Karlijn Audenaerde Barmedewerker 
08:00  Babette Wernsen Barmedewerker 
08:00  Kim Veenbrink Barmedewerker 
10:30  Wedstrijdtafel 
10:30  Wedstrijdtafel 
11:15  Ouders/verzorgers van Valerie Broekhoff Barmedewerker 
Meer diensten

Vandaag jarig

Corinne Zaalberg van Zelst
Annelies Henneke
Karlijn Audenaerde
Meer verjaardagen

Facebook

Twitter