Club organisatie Regl verw pers gegevens

Reglement verwerking persoonsgegevens

Gooische Hockeyclub

Dit reglement is van toepassing op alle leden en vrijwilligers van Gooische, alsmede op alle daartoe aangewezen derden, die in het kader van hun activiteiten voor Gooische persoonsgegevens verwerken als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG).

1.Persoonsgegevens mogen uitsluitend worden verwerkt in overeenstemming met de van tijd tot tijd geldende Privacyverklaring Gooische Hockeyclub.

2.Persoonsgegevens dienen op zorgvuldige wijze te worden verwerkt (waaronder o.a. begrepen het gebruik, opslaan en delen).

3.Persoonsgegevens mogen uitsluitend worden verwerkt indien daar een redelijke noodzaak voor bestaat. Toegang tot persoonsgegevens wordt zo veel mogelijk beperkt.

4.Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

5.Persoonsgegevens dienen vertrouwelijk te worden behandeld.

6.Er dienen passende beveiligingsmaatregelen te worden getroffen, zoals het gebruik van sterke wachtwoorden en het regelmatig wisselen van wachtwoord.

7.Datalekken dienen direct te worden gemeld aan [email protected]
 

Fotoalbum

Bekijk de laatste fotos in ons fotoalbum
Gooische foto's


Advertentie
Verslagen

Deze week geen verslagen.
Meer verslagen

Diensten

zaterdag 24 november 2018 
07:45  Emily Feimann Wedstrijdtafel 
07:45  Yara Aardse Wedstrijdtafel 
08:00  Ouders/verzorgers van Otsie de Vries Barmedewerker 
08:00  Tom Arends Barmedewerker 
08:00  Tom Bianchi Barmedewerker 
10:30  Anouk van Rhee Wedstrijdtafel 
10:30  Mies Koch Wedstrijdtafel 
11:15  Jelmer de Wilde Barmedewerker 
Meer diensten

Vandaag jarig

Fien van Etten
Nine van der Windt
Gerda Lensvelt
Meer verjaardagen

Facebook